JCDecaux hoofd afbeelding

JCDecaux – Sustainable Development
 

De JCDecaux Groep is wereldwijd marktleider in buitenreclame en stadsmeubilair. Al sinds zijn oprichting in 1964 stelt JCDecaux zich ten doel om met innovatief stadsmeubilair op een milieubewuste en duurzame wijze een bijdrage te leveren aan de openbare ruimte en aan het verhogen van de leefbaarheid in steden. Naarmate het bedrijf groeide, heeft milieu- en duurzaamheidsbeleid een steeds centralere rol gekregen binnen de bedrijfsvoering. Alle dochterondernemingen van het bedrijf hanteren daardoor wereldwijd een proactief beleid dat is gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling, zowel op economisch, als op ecologisch en sociaal gebied.

JCDecaux heeft hiertoe een Sustainable Development Statement getekend: hiermee is het beleid gericht op het milieu en de daarbij behorende sociale verplichtingen geformaliseerd. JCDecaux neemt dan ook maatregelen die gericht zijn op het reduceren van zijn ecologische footprint en het minimaliseren van de milieubelasting van de bedrijfsvoering. Het bedrijf doet dat onder meer door:

  • Energie- en watergebruik te verminderen
  • Afval te recyclen
  • Wereldwijd aan te sturen op het behalen van het ISO 14001-certificaat
  • CO2-uitstoot te reduceren
  • Eco-design na te streven bij het herontwikkelen en nieuw ontwerpen van producten
  • Ontwikkeling en implementatie van “groene producten” te versnellen.

Gecertificeerd oog voor milieu

JCDecaux is altijd op zoek naar nieuwe methodes om milieuvriendelijker en duurzamer te kunnen werken. De Sustainable Development and Quality Department, gevestigd in Frankrijk, doet voorstellen met betrekking tot de Sustainable Development Strategy en heeft in de diverse dochterondernemingen zogenoemde correspondenten die toezien op de naleving van het opgestelde beleid.

JCDecaux Nederland beschikt al enkele jaren over het certificaat ISO 14001, net als een aanzienlijk deel van de hele JCDecaux Groep. Dit betekent dat het bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving, milieurisico’s beheerst en er permanent naar streeft zijn prestaties op dit vlak te verbeteren. Zo spant het bedrijf zich in het verbruik van elektriciteit, water, papier en brandstof te reduceren en daarnaast metaal, glas, papier en ander materiaal te scheiden en te recyclen.

Daarnaast heeft de JCDecaux Groep internationaal erkenning gekregen voor de verrichte inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is het bedrijf opgenomen in drie bekende indexen die de beste bedrijven opsommen op basis van strikte criteria rond dit thema.

Wassen met gedemineraliseerd water

JCDecaux hanteert voor al zijn objecten een uitgebreid en nauwkeurig reinigings- en onderhoudsprogramma. Het deskundige personeel zorgt ervoor dat het stadsmeubilair schoon is en in perfecte staat verkeert. Met het oog op het milieu en duurzaamheid wast JCDecaux de objecten met gedemineraliseerd water. Dit is een tijdbesparende en milieuvriendelijke manier van wassen, omdat vuil zich na behandeling minder makkelijk aan het glas hecht en er geen zeepresten in de grond verdwijnen.

Het gedemineraliseerde water produceert JCDecaux zelf in speciale tanks op de regiodepots, maar ook in op het waterleidingnetwerk aangesloten Zuilen, die verspreid staan door de stad, zoals in Den Haag. De onderhoudsmedewerkers hebben voor de reiniging van de objecten een watertank in hun wagen. Wanneer deze bijna leeg is, kunnen de medewerkers de tank gemakkelijk bijvullen bij een van de Zuilen en hoeven ze niet terug naar het depot; dat scheelt een stuk rijden en is dus beter voor het milieu.

Milieuvriendelijk stadsmeubilair

Bij het ontwerpen van een nieuwe lijn stadsmeubilair voor steden, stelt JCDecaux altijd diverse milieuvriendelijke toepassingen voor. Zo zijn de objecten uit te rusten met zonnecellen, led-verlichting en dimmers die zorgen voor energiezuinige verlichting. Ook kan JCDecaux zijn objecten voorzien van een zogenoemd green roof, waarbij op het dak een strook mosgras wordt gelegd. Deze toepassing is internationaal sterk in opkomst. Dit draagt bij aan de hoeveelheid groen in de stad én de reductie van het CO2-gehalte. Ook kan JCDecaux objecten uitrusten met indicatoren die bijvoorbeeld de luchtkwaliteit kunnen vaststellen. Tot slot zijn de Abri’s tegenwoordig opgebouwd uit losse modules, die gemaakt zijn van recyclebare en duurzame materialen.

Als partner denkt JCDecaux bovendien graag mee over een oplossing voor de stedelijke behoefte om zoveel mogelijk functies van de verschillende vormen van stadsmeubilair samen te voegen. Met behulp van de nieuwste technologieën probeert het bedrijf dan ook functies te combineren om het aantal objecten tot een minimum te beperken. Mupi’s met een geïntegreerd batterij-inzamelpunt, een oplaadmogelijkheid voor elektrisch aangedreven voertuigen of een ingebouwde fietspomp zijn hier voorbeelden van.

Led-verlichte Abri’s in Amsterdam

Om het energieverbruik van zijn objecten terug te dringen heeft JCDecaux alle circa 1500 Abri’s en 450 Mupi’s die het in 2013 in Amsterdam heeft geplaatst uitgerust met duurzame en energiezuinige led-verlichting. Dit is de eerste uitrol van deze duurzame techniek binnen een project van deze omvang in Nederland.

Eerder lanceerde JCDecaux al een besparende oplossing voor objecten die verlicht werden met TL-buizen. Met de innovatieve GraduaLight Dimmer bereikte JCDecaux een energiebesparing van 30 tot 40 procent per object.

CycloCity

JCDecaux heeft in 2003 een selfservicesysteem voor publieke huurfietsen geïntroduceerd: CycloCity. Het systeem ontlast het steeds drukker wordende verkeer en ov en pakt tegelijkertijd het zwerffietsenprobleem aan. Bovendien is het feit dat burgers vaker de fiets pakken goed voor hun gezondheid en natuurlijk ook voor de parkeerdruk en de luchtkwaliteit.

Inmiddels zijn de fietsen van JCDecaux te vinden in zo’n 70 steden, waaronder Brussel, Dublin, Lyon, Parijs en Valencia. De fietsen worden bovendien momenteel elektrisch gemaakt en voorzien van een kleine motor en een houder voor een lichtgewicht draagbare batterij, die ondersteuning biedt bij het optrekken en het fietsen op hellingen. Gebruikers kunnen een persoonlijke batterij huren en deze zelf opladen. Via een smartphone kunnen zij vervolgens zien wanneer de batterij dient te worden opgeladen en hoeveel kilometer ze hebben afgelegd.

Digitaliseren meubilair

De JCDecaux Groep spant zich in om een groot deel van zijn objecten te digitaliseren. Enerzijds omdat dit hier vraag naar is vanuit de markt, anderzijds omdat dit op de lange termijn minder belastend is voor het milieu.

Zo beschikt JCDecaux op het Amsterdamse Leidseplein over een digitale Mupi, heeft het in het Braziliaanse S̀ão Paolo digitale designerklokken, staan in de Franse zakenwijk La Defènse digitale Mupi’s en Billboards en heeft het in het Schotse Edinburgh Abri’s geïnstalleerd met grote digitale advertentieschermen.

Dergelijke innovatieve objecten zijn voorzien van hoogwaardige en energiezuinige schermen en worden bestuurd met een Content Management Systeem. Digitale objecten hebben een duurzaam karakter: affiches worden immers overbodig. Zo wordt er minder papier verbruikt en hoeven de onderhoudsmedewerkers niet wekelijks de stad in om de posters te verwisselen. Zo neemt het aantal autobewegingen in de stad af en is er minder CO2-uitstoot.

Links
Meer nieuws en achtergrondinformatie over JCDecaux is te vinden via de onderstaande links:

Contactgegevens voor meer informatie

Wilt u meer weten over hoe JCDecaux zich inspant om duurzaam te ondernemen? Kijk dan op een van bovenstaande links of neem contact op met JCDecaux.