Minder gifuitstoot door duurzame batterijrecycling

12-07-2016 09:12 | Door: Eelco Brandes

Door de batterijenrecycling te verduurzamen is in 2015 ruim 2 miljoen kilo koolstofdioxide-uitstoot vermeden.

Ook is 16 miljoen kilogram uitstoot van giftige stoffen voorkomen en kwamen ruim 4.000 kilo minder schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht.

Dat blijkt uit het jaarverslag van Stibat. Het bedrijf organiseert al ruim twintig jaar de batterijeninzameling en -recycling in Nederland.

Om het recylingproces te verduurzamen heeft Stibat de Ecotest ontwikkeld. Deze methode meet de effecten van de recycling op het milieu aan de hand van vier indicatoren en weegt deze tegen elkaar af: het klimaateffect, de grondstofbesparing, de toxiciteit én de kosten. Ook is met de test nog nauwkeuriger te bepalen of de recyclers aan alle wettelijke eisen voldoen, aldus Stibat.

Prioriteit

Ecotest helpt de batterijenrecycling groener te maken, en is bovendien inzetbaar in andere branches bij de recycling van afgedankte producten. Ook veranderingen in de wet of het effect van nieuwe recyclingtechnieken kunnen direct getest worden.

Die brede inzetbaarheid van Ecotest is extra belangrijk nu de circulaire economie steeds meer prioriteit krijgt binnen het afvalbeleid van de overheid. Zo kan Stibat met Ecotest een rol spelen bij het duurzamer maken van de afvalbranche in het geheel.

Inzamelingscijfers

In totaal is vorig jaar in Nederland meer dan 3,4 miljoen kilo batterijen ingezameld via de ruim 24.000 inleverpunten van Stibat en de gemeentelijke klein chemisch afva-depots. Afgezet tegen het gewicht (in kilo) van de op de markt gebrachte batterijen in de afgelopen drie jaar, staat dit gelijk aan 46,1 procent. Stibat heeft daarmee ook in 2015 het Europees vastgestelde inzameldoelstelling van 25 procent gehaald.         

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Bron: Stibat | Foto: public domain

Door: Eelco Brandes

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven Media. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Energie, Grondstoffen & Verpakkingen en Industrie & Chemie. Altijd op zoek naar baanbrekende duurzame innovaties die energie geven.Priority Partner voor de sector Grondstoffen & Verpakkingen
Onze Premium Partners

Nieuws over materialen en recycling

Nieuws over circulaire economie, duurzame grondstoffen en innovatieve verpakkingen. Afval is niet langer een probleem dat we wegstoppen in een container, maar een kans. Bedrijven slagen er in om meer waarde uit reststromen te halen en van afval nieuwe grondstoffen te maken.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Grondstoffen & Verpakkingen