D66: ‘Rutte herhaalt fouten uit het verleden’

D66: ‘Rutte herhaalt fouten uit het verleden’

11-03-2013 12:05 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

D66 vindt dat premier Rutte fouten over het innovatiebeleid keer op keer herhaalt. Ook de CO2-uitstoot van kolencentrales moet worden aangepakt.

De kritiek van D66 op het innovatiebeleid is niet mals. Het innovatieplatform van Jan-Peter Balkenende dat later werd omgevormd tot het topsectorenbeleid heeft ‘de afgelopen tien jaar zijn doelen niet (...) gerealiseerd’, constateerden de liberaal-democraten afgelopen weekend op hun partijcongres.

Het doel om 2,5 procent van het nationaal inkomen aan onderzoek te investeren is niet behaald, dit ligt nu op 1,6 procent. D66 constateert dat ‘landen die substantieel investeren in innovatie economisch beter presteren’. Dat lukt Nederland slecht. ‘Beleidsevaluaties [tonen aan] dat de effectiviteit van innovatiemaatregelen beperkt of onzeker is.’

Het congres concludeert dat ‘het kabinet-Rutte fouten uit het verleden herhaalt met vereenvoudigd, maar inhoudelijk ongewijzigd beleid’.

Innovatie

Tijdens het congres werden meerdere voorstellen besproken om het topsectorenbeleid te hervormen. Ondernemers, onderzoek en techno-starters vormen de spil van de economische groei. Volgens D66 houdt het kabinet zich vast aan gevestigde bedrijven, waardoor de kansen van succesvolle mkb-ers worden belemmerd.

Volgens D66 kamerlid Kees Verhoeven moet er meer tijd vrij gemaakt worden voor het mkb om te investeren en te innoveren. “We moeten af van het ouderwetse handelen van het kabinet en toe naar een bloeiend en groeiend ecosysteem voor innovatie in Nederland. Waarin onze midden- en kleinbedrijven door stimulans van de overheid kunnen floreren en een centrale rol hebben. Eindhoven is hier met Brainport als slimste regio ter wereld een goed voorbeeld van, waar grote én kleine bedrijven al versterkend samenwerken.”

Dit is ook de kritiek van het Sociaal Cultureel Planbureau, zij noemen de innovatie de juiste oplossing om uit de crisis te komen. Zo reageerde zij: ‘Economisch herstel blijft uit als niet meer geld wordt geïnvesteerd in topwetenschappelijke instituten en onderzoek door het bedrijfsleven.’

Kolencentrales

Kolencentrales waren een ander heikel thema op het congres. D66 wil de schadelijke CO2-uitstoot van kolencentrales terugbrengen. Zij deden hierbij een voorstel om nieuwe kolencentrales pas in gebruik te laten nemen als hun CO2-uitstoot even laag is als die van een moderne gascentrale.

Vorige week verscheen er een rapport van de Europese Health and Environment Alliance waarin werd vermeld, dat de Nederlandse kolencentrales nu  €368 mln aan gezondheidszorgkosten en inkomstenderving veroorzaken.

Foto: Miguel Vicente Martinez Juan via Flickr.com

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Nieuws over zorg en welzijn

Op deze sectorpagina vindt u de belangrijkste duurzame ontwikkelingen en het laatste nieuws op het gebied van zorg en welzijn. DuurzaamBedrijfsleven geeft inzicht in de laatste innovaties op het gebied van de duurzame zorgsector, zoals e-health, elektronische butlers en zorgrobots. Ook brengen we nieuws over medische doorbraken en proces-  en productverbeteringen in de zorgbranche, zoals de maatregelen die ziekenhuizen kunnen nemen om bijvoorbeeld voedselverspilling tegen te gaan en energie te besparen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Zorg & Welzijn