15-04-2016 14:37 | Door: Chris Thijssen

In het eerste kwartaal van 2016 hebben al zestig nieuwe melkveehouders zich geregistreerd bij Skal Biocontrole voor de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Dat zijn er al meer dan in heel 2015.

In dat jaar startten 49 melkveehouders met het omschakelproces naar biologische melkveehouderij. Mede door deze aanmeldingen is ook het totaal aantal registraties voor de omschakeling naar biologisch hoog, stelt Skal Biocontrole, een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland.

Zo registreerden in totaal 108 nieuwe landbouwbedrijven zich bij Skal Biocontrole. Volgens de organisatie is dit een hoog aantal, vergeleken met de 136 aanmeldingen in heel 2015. De stijging is vooral te verklaren door de sterke toename van het aantal melkveehouders dat zich aanmeldt, stelt Skal. 

Duurzamere bedrijfsvoering

Ook de hoeveelheid aanmeldingen van varkenshouders stemt Skal positief. Zo registreerden in het eerste kwartaal van 2016 tien varkenshouders zich. Dat is evenveel als het totale aantal registraties in 2015. Het aantal registraties van geiten- en pluimveehouders is volgens de organisatie niet anders dan in de afgelopen jaren.

Skal registreert niet wat voor ondernemers redenen zijn om over te stappen naar een biologische bedrijfsvoering. “In de praktijk is het een combinatie van bedrijfseconomische overwegingen en de behoefte aan een duurzamere manier van bedrijfsvoering”, meldt de organisatie.

Omschakelperiode

In maart bleek nog dat de vraag naar biologische producten in Nederland harder groeit dan het aanbod. Volgens Bionext, ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, zijn er verschillende belemmeringen voor boeren om van conventionele landbouw over te stappen naar biologische.

“Door de omschakelperiode van twee jaar, waarin boeren volgens de biologische regels moeten werken, maar hun product nog niet als biologisch mogen afzetten, hebben zij hogere kosten in combinatie met lagere opbrengsten”, zei Bionext-directeur Bavo van den Idsert eerder. “Daardoor valt hun inkomen tijdelijk sterk terug.” Een garantstelling vanuit de overheid zou volgens de directeur hierbij kunnen helpen.

Bron: Skal Biocontrole | Foto: Bert Knottenbeld, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)