03-10-2016 12:03 | Door: Chris Thijssen

Het bestuur van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina en de executive board van Koninklijke FrieslandCampina stellen de leden-melkveehouders voor de weidegangtoeslag te verhogen naar € 1,50 per 100 kilo melk.

Dat meldt FrieslandCampina in een persbericht. De verhoging van € 0,50 wordt door de onderneming gefinancierd. Het zuivelconcern wil de weidegangtoeslag verhogen om weidegang bij zijn leden-melkveehouders verder te stimuleren.

Weidegang zou zowel voordelen opleveren voor koeien als voor de melkhouder en het milieu. Zo zou de koe in de wei minder angst en pijn ervaren en minder antibiotica nodig hebben. Daarnaast kan weidegang een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en aan de aanwezigheid van weidevogels. 

In 2015 paste 77,9 procent van de 12.618 leden-melkveehouders van FrieslandCampina een vorm van weidegang toe. In 2014 lag dat aandeel op 77,2 procent. Doel is dat in 2020 weer 81,2 procent van de leden-melkveebedrijven weidemelk leveren, op het niveau van 2012.

Duurzaamheid en weidegang

Piet Boer, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina, in het persbericht: “Voor het succes en de continuïteit van de leden-melkveebedrijven, de coöperatie en de onderneming is het van belang om continu te blijven presteren en verbeteren op ketenkwaliteit, transparantie, duurzaamheid en weidegang.”

FrieslandCampina evalueert zijn melkgeldreglement en de winstverdeling elke drie jaar, waarna deze voor een periode van drie jaar opnieuw worden vastgesteld. De aanpassingen worden de komende periode tijdens ledenbijeenkomsten in de loop van 2016 besproken.

Bron: FrieslandCampina | Foto: FrieslandCampina