21-10-2016 12:11 | Door: Chris Thijssen

Het netwerk MeatNL, initiatief van de Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, moet marktgestuurde verduurzaming in de varkens-, kalfs-, rund- en pluimveevleesketens stimuleren.

Binnen het netwerk worden activiteiten opgezet voor en met ondernemers en hun stakeholders, die aan de slag willen met de vermarkting van vlees met een plus voor mens, dier en milieu. Hierbij staan kennisdeling, advisering, matchmaking en pilotprojecten centraal.

Zo werken de betrokken partijen onder met ondersteuning van de Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij aan een methode voor duurzaamheidsborging voor horeca en slagerijen. Daarnaast onderzoeken ze hoe dierenwelzijn en milieuaspecten kunnen worden geïntegreerd in duurzaamheidssystemen.

Duurzaam vlees

Ook verkennen de partijen de mogelijkheden voor import of export van duurzamer vlees. Speciale aandacht gaat uit naar het tot waarde brengen van alle delen van duurzamer gehouden dieren (vierkantsverwaarding). Pilots met bedrijven uit de gehele keten moeten daaraan bijdragen.

Volgens MeatNL is betere vierkantsverwaarding van duurzamer vlees in het belang van alle ketenschakels, omdat de investeringen in duurzaamheid dan over een groter deel van het dier kunnen worden terugverdiend.

Bron: Alliantie Verduurzaming Voedsel | Foto: public domain