28-11-2016 13:46 | Door: Chris Thijssen

De ontwikkeling naar een volledig klimaatneutrale warmtevoorziening in de Westlandse glastuinbouw wordt zonder kolenwarmte gerealiseerd. Als duurzamer alternatief voor aardgas zijn er voldoende andere warmtebronnen.

Dat stelt LTO Glaskracht Nederland. De organisatie ziet onder meer kansen voor geothermie. Zo leveren de eerste twee aardwarmtebronnen in het Westland volgens LTO Glaskracht veel warmte.

Meerdere bronnen zijn bovendien in ontwikkeling. In 2017 kan het Trias-project, waarvoor extra diep wordt geboord, het aardwarmtepotentieel verder vergroten.

Duurzame aardwarmte

Ook in het Rotterdamse havengebied starten binnenkort initiatieven met diepe geothermie voor de levering van stoom aan de industrie. Door een warmtenet kan de vrijkomende restwarmte aan het Westland worden geleverd.  

Verder noemt LTO Glaskracht biomassaverbranding en elektrisch verwarmen als duurzame alternatieven voor aardgas in de Westlandse glastuinbouw.

Duurzame CO2

Om in de toekomst geheel zonder aardgas te kunnen telen, is volgens de organisatie ook de levering van CO2 uit externe bronnen noodzakelijk voor de glastuinbouw. Om dat te bereiken, werkt LTO Glaskracht Nederland aan een aanpak waarin clusters van bedrijven de basis leggen voor lokale warmtenetten, die geleidelijk op een groter net of een warmterotonde worden aangesloten.

Zo wordt er gewerkt aan een plan om CO2 uit afvalverbranding in Amsterdam of Rotterdam toe te voegen aan de bestaande CO2-levering in het Ocap-net.

Bron: LTO Glaskracht Nederland | Foto: Hanno Lans, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)