09-12-2016 07:01 | Door: Chris Thijssen

Het gebruiken van duurzame insecteneiwitten voor de eiwitbehoefte voor jonge kippen, biggen en vissen levert een markt op van honderden miljoenen euro’s.

Dat concluderen de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (Bom) en ABN Amro in de marktstudie Insectenkweek: kleine sector, grote kansen. Volgens de Bom en ABN Amro ontwikkelt zich een interessante markt voor insectenkwekers, vooral voor toepassing in diervoeding. Zo vormen insecteneiwitten een duurzaam alternatief voor eiwitbronnen als soja en vismeel.

Duurzame eiwitten

Ook in Nederland is sprake van een groeiende behoefte aan alternatieve eiwitten voor diervoeding, stellen de Bom en ABN Amro. Hierin kan worden voorzien door in eigen land insecten te kweken.

Als voor 1 procent van de eiwitbehoefte voor jonge kippen, biggen en vissen insecteneiwitten worden gebruikt, levert dat een markt op met een waarde van € 200 mln tot € 300 mln, concluderen de instanties in het rapport. Op termijn zou dit bovendien enkele honderden arbeidsplaatsen opleveren.

Gezondheid kip en varken

Insectenkwekers die van deze marktkansen willen profiteren, moeten hun productievolume laten groeien, valt verder in het rapport te lezen. De Bom en ABN Amro zien vooral kansen in de ontwikkeling van aansprekende concepten voor de consument en door te laten zien dat insecten toegevoegde waarde kunnen hebben voor de kwaliteit en gezondheid van vis, kip of varken.

De Nederlandse insectenkwekerij is nu nog kleinschalig en er zijn circa 25 bedrijven actief, schetsen de Bom en ABN Amro. Naar schatting wordt in Nederland 500 ton insecten geproduceerd met een totale omzet tussen de € 3 mln en € 7 mln. De helft daarvan komt op rekening van koplopers die investeren in opschaling, mechanisering en automatisering, aldus het rapport. ‘

Innovatie

ABN Amro en De Bom noemen ook bottlenecks. Zo zijn het relatief hoge investeringsniveau en de complexiteit van de kweek in combinatie met de benodigde ketenaanpak uitdagingen voor nieuwe toetreders tot deze sector. De instanties verwachten dat alleen innovatieve, professionele bedrijven, die aansluiten bij bestaande kennisdragers, een goede kans maken op succes.

Bron: ABN Amro, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij | Foto: United Soybean Board, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)