21-01-2014 11:35 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een nieuw Europees protocol maakt de milieubeoordeling van voedsel- en drinkwaren betrouwbaar en consistent.

De Europese Ronde Tafel voor Duurzame Voedselconsumptie & Productie lanceerde vandaag een nieuw protocol. Het protocol, genaamd ENVIFOOD, geeft specifieke richtlijnen om de milieu-impact van voedsel, voedingsmiddelen en drinkproducten gedurende hun volledige levenscyclus te beoordelen.

Door gebruik te maken van het ENVIFOOD-protocol is de beoordeling van producten wetenschappelijk betrouwbaar, consistent en gemakkelijk te begrijpen. Hierdoor wordt de kans op misleidende informatie beperkt tot een minimum.

Het duurzaamheidsprotocol voor voedingsproducten is – in een periode van vier jaar - ontwikkeld door de Europese Commissie. Er werd samengewerkt met meer dan 20 Europese organisaties uit de gehele voedselketen.  De methodologie achter het protocol bouwt verder op twee bekende benaderingen: de globale ISO-standaard en de Europese Product Environmental Footprint (PEF). Daarmee is het ENVIFOOD protocol het eerste geharmoniseerde raamwerk voor de beoordeling van de milieu-impact van voedsel- en drinkwaren.

 

Duidelijkheid

 

De Europese milieucommissaris Janez Poto?nik zegt dat een belangrijk voordeel van de richtlijn is dat er meer duidelijkheid komt. “Consumenten worden geconfronteerd met wel 100 verschillende milieulabels of claims. Waardoor de consumenten verward raken en de milieulabels hun geloofwaardigheid verliezen.”

Het protocol kan een belangrijke prikkel zijn voor producenten om hun producten te verduurzamen.  “Daarnaast is het ENVIFOOD-protocol strategisch zeer waardevol voor bedrijven en Europees beleid, niet alleen vanuit het oogpunt van milieu maar ook economisch gezien,” aldus Poto?nik.

De Europese Ronde Tafel voor Duurzame Voedselconsumptie focust zich vooral op de verduurzaming van de Europese voedselketen. Naast het protocol heeft de Ronde Tafel ook tools ontwikkeld om milieuprestaties te communiceren en ‘best practices’ opgezet over de gehele voedselketen. De activiteiten van deze ronde tafel dragen bij aan het concurrentievermogen van de Europese voedselketen en steunt Europese beleidsdoelen.

Bron: Joint Research Centre | Foto: Des Morris via Flickr