21-01-2014 13:59 | Door: Marjon Riehl

Boeren die duurzame koffie produceren leveren relatief meer en een betere kwaliteit koffie, cacao en thee. Dat leidt doorgaans ook tot hogere inkomsten.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek naar UTZ Certified, een keurmerk voor duurzame koffie, dat vandaag werd gepubliceerd. Door de training in de UTZ-gedragscode verdiepen de boeren hun kennis van duurzame landbouwpraktijken. Dit zorgt er voor dat zij hogere inkomsten hebben, terwijl het milieu meer wordt ontzien.

“We zijn trots op deze onderzoeksresultaten,” zegt Han de Groot, directeur van UTZ Certified. “Ze tonen aan dat UTZ daadwerkelijk verschil maakt voor wereldwijd meer dan een half miljoen boeren en hun gezinnen.” De resultaten zijn gebaseerd op 24 onafhankelijke onderzoeken, die zijn uitgevoerd in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Onderzoekers keken naar de resultaten van het UTZ-programma in de landbouw al dan niet in samenhang met andere programma’s.

UTZ Certified

‘Utz Kapeh’ is Mayataal voor ‘goede koffie’. UTZ Certified werd in 2002 door Ahold en een koffieproducent in Guatemala gestart als alternatief voor Max Havelaar. Inmiddels is bijna de helft van de duurzame koffie die wereldwijd wordt geproduceerd door UTZ gecertificeerd. Tot grote afnemers van de koffie behoren Douwe Egberts, Ikea en Albert Heijn.

Voordelen UTZ Certified

Uit de onderzoeken blijkt verder dat UTZ gecertificeerde boerenbedrijven in staat zijn om hun hogere productieniveau over een langere termijn vast te houden dan niet-gecertificeerde bedrijven. Zo waren in een periode van ongunstige weersomstandigheden koffieboeren in Colombia in staat om hun hoge productieniveaus te handhaven, terwijl de productieniveaus van omliggende conventionele boerenbedrijven daalden.

Er waren ook positieve sociale effecten. Opleidings- en certificeringprocessen dragen bij aan een betere relatie tussen boeren en hun coöperaties, betere sanitaire voorzieningen en meer schoon drinkwater. Ook is er meer stimulans voor kinderen van boeren binnen het UTZ-programma om naar school te gaan. Er is bovendien een positief effect op het milieu omdat door UTZ gecertificeerde boerenbedrijven meer maatregelen treffen om de waterkwaliteit te beschermen, de bodem- en waterverontreiniging te verminderen en de biodiversiteit in stand te houden.

Problemen

De onderzoeken brengen ook problemen aan het licht. Gevallen van analfabetisme en gebrekkige toegang tot financiering weerhouden in sommige gevallen boeren ervan te investeren in duurzame landbouwmaatregelen.

Foto: Mart-B via Flickr