23-03-2017 07:33 | Door: Chris Thijssen

Waterschap Vechtstromen gaat met behulp van een proefinstallatie in de rioolwaterzuivering in Enschede hoogwaardige eiwitten uit afvalwater halen. Deze eiwitten zijn geschikt voor diervoeding en mogelijk zelfs voor menselijke consumptie.

De proefinstallatie wordt op 29 maart in gebruik genomen, schrijft GroeneRuimte. Het zogeheten Power to Protein-project is een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Avecom, AEB, Barentz, KWR Water en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Waternet.

Doel van de pilot is om van grondstoffen uit afvalwater eiwitten te maken die geschikt zijn voor diervoeding en wellicht voor menselijke consumptie.

Duurzame voeding

Dat is mogelijk door in een apart systeem specifieke bacteriën te laten groeien op voedingsstoffen uit afvalwater, zoals ammoniak, zuurstof, waterstof en kooldioxide. Bacteriën kunnen deze grondstoffen omzetten in hoogwaardige eiwitten, waarvan de kwaliteit volgens Vechtstromen vergelijkbaar is met die van dierlijk eiwit en beter dan plantaardig eiwit.

Het waterschap spreekt op zijn website dan ook van “een mooie oplossing die bijdraagt aan de voedselproblematiek en aan een circulaire economie, waar alles een grondstof kan zijn en niets gedachteloos wordt weggegooid”.

Pilot bij Waternet

Na de pilot op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Enschede van waterschap Vechtstromen, wordt de pilot bij Waternet getest.

Bron: GroeneRuimte, Vechtstromen | Foto: Shutterstock.com