16-05-2017 15:33 | Door: Chris Thijssen

FrieslandCampina heeft de CO2-uitstoot in zijn productie en transport in 2016 met 4 procent verlaagd. Dat is vooral te danken aan het gebruik van duurzame energie in de productielocaties.

Dat blijkt uit de MVO-update van FrieslandCampina over 2016. In deze update valt verder te lezen dat de zuivelcoöperatie in 2016 78 procent groene elektriciteit gebruikte in zijn productielocaties. Daarmee lag het gebruik 13 procentpunt hoger dan in 2015.

Daarnaast werd watergebruik met 2,4 procent teruggedrongen naar 4,48 kubieke meter per ton product. Verder steeg de inkoop van (agrarische) grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen met 17 procentpunt naar 43 procent.

Weidegang

Ook lieten meer melkveehouders hun koeien buiten lopen. Zo paste in 2016 78,2 procent van de leden-melkveebedrijven weidegang toe, 0,3 procentpunt meer dan een jaar eerder. 70 procent van de melkveehouders hield bovendien een Foqus planet-energiescan bij.

Met het programma Foqus planet stimuleert FrieslandCampina zijn leden-melkveehouders om maatregelen te nemen op het gebied van thema’s als hygiëne, melkkwaliteit, dierenwelzijn, weidegang en duurzame bedrijfsvoering. Leden-melkveehouders die goed scoren op duurzame ontwikkeling ontvangen een beloning.

Duurzame productieketen

Volgens Roelof Joosten, CEO van FrieslandCampina, heeft het bedrijf in 2016 op het gebied van MVO goede stappen gezet. “Het nog beter benutten en inzichtelijk maken van de nutritionele waarde van onze zuivelproducten zijn samen met de verdere verduurzaming van de productieketen essentieel voor het succesvol verwaarden van de melk van de leden-melkveehouders. Daar werken we hard aan binnen FrieslandCampina”, zegt Joosten in een persbericht.

“Ook in samenwerkingsverbanden als de Duurzame Zuivelketen en met andere partners. Dit is in het belang van de leden-melkveehouders, consumenten en de samenleving. Zo geven we nourishing by nature (het duurzaamheidsbeleid van FrieslandCampina, red.) vorm.”

Mestvergisting

Waar nog kansen liggen, is bij het terugdringen van de emissie van broeikasgassen op de boerderijen van leden-melkveehouders van FrieslandCampina. Deze emissie nam in 2016 met 5,6 procent toe. Om de emissies terug te dringen, nam de zuivelcoöperatie in 2016 onder meer het initiatief voor monomestvergisting via de coöperatie Jumpstart.

Het vergisten van mest moet bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals methaan. FrieslandCampina neemt gegarandeerd de groene energie af van de deelnemende leden-melkveehouders.

Lees ook:

Bron: FrieslandCampina | Foto: FrieslandCampina