26-06-2017 07:32 | Door: Chris Thijssen

Om de glastuinbouwsector klimaatneutraal te maken, is stimulering van de industrie om meer CO2 aan de glastuinbouwsector te leveren noodzakelijk.

Dat stelden Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland en Jacob Limbeek, directeur van Ocap, donderdag tijdens de CO2 Conferentie in Amsterdam.

Duurzame glastuinbouw

In de glastuinbouw is CO2 een onmisbaar productiemiddel. Planten hebben CO2 nodig voor een optimale groei. In de meeste kassen doseren telers dan ook extra CO2. Die wordt gehaald uit rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van aardgas in de warmtekrachtkoppeling of in de ketel.

De tuinbouw moet echter verduurzamen, en zoekt naar alternatieven voor het gebruik van aardgas. Volgens LTO Glaskracht zijn glastuinbouwers steeds meer bereid om gebruik te maken van CO2 afkomstig van onder andere afvalverbrandingsinstallaties, zodat zij in de toekomst zonder aardgas kunnen telen.

Zo levert de raffinaderij van Shell in Pernis en Alco, een bio-ethanolfabriek, hun CO2 al aan circa zeshonderd glastuinbouwbedrijven. Ook ligt er een business case klaar voor een vergelijkbare samenwerking met grondstoffenbedrijf AEB Amsterdam, een resultaat van de Green Deal CO2-voorziening Glastuinbouw Noord-Holland.

Aardgas- en CO2-besparing

LTO Glaskracht verwacht dat door deze samenwerking zo’n 1.000 hectare glastuinbouw gebruik kan maken van externe CO2. Naar verwachting wordt daarmee 70 miljoen kubieke meter aardgas en 130 kiloton CO2 extra bespaard in 2020.

Volgens Ruiten is het voor de verduurzaming van Nederland van belang dat de glastuinbouw en de industrie dit op grotere schaal gaan realiseren. “Zo kunnen we de CO2-uitstoot de komende jaren met elkaar drastisch verlagen”, zegt de voorzitter in een persbericht.

“Daarvoor is het noodzakelijk dat de overheid werk maakt van de onrendabele top in de CO2 afvangst en de infrastructuur, die nu in dit soort projecten ontstaat. Dit staat verdere ontwikkeling flink in de weg. De glastuinbouw betaalt zelf ook voor deze CO2, maar we verwachten ook een bijdrage van de overheid”, aldus Ruiten.

Lees ook:

Business check-up: Hergebruik van industriële CO2

Bron: LTO Glaskracht | Foto: Shutterstock.com