19-10-2017 09:15 | Door: Chris Thijssen

De Belgische melkveehouderij is erin geslaagd om in vijftien jaar de uitstoot van broeikasgassen voor rauwe melk met 26 procent terug te dringen.  

Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (Vilt). Meer dan negen op de tien Belgische melkveebedrijven spannen zich bovenwettelijk in om de duurzaamheid van het eigen bedrijf te vergroten.

Dat is onder meer te danken aan een sectoraal duurzaamheidsprogramma dat in 2013 van start ging. Het programma geeft melkveehouders de keuze uit een lijst van 35 duurzaamheidsinitiatieven, gebundeld in de thema’s diergezondheid en dierenwelzijn, energie, milieu, diervoeding, water, bodem en sociale en economische duurzaamheid. De Belgische melkveehouders kunnen zelf bepalen welke thema’s prioriteit krijgen. Deelname is op vrijwillige basis.  

Duurzame energie

Tussen de periode 2014 en 2016 kregen 8.020 Belgische melkveebedrijven voor het eerst een audit. Daaruit bleek dat 92 procent van de bedrijven minimaal één duurzaamheidsinitiatief uit de lijst heeft uitgevoerd. Gemiddeld voldeed een melkveebedrijf zelfs aan elf initiatieven uit de lijst.

Zo werkt 78 procent van de gecontroleerde boeren met een vaste bedrijfsdierenarts, zet 55 procent in op vachtverzorging en optimaliseert bijna de helft de voeder- en mineralenefficiëntie. Bovendien produceert 27 procent duurzame energie, door middel van zonnepanelen of een vergister. Verder neemt 32 procent een of meerdere energiebesparende maatregelen.

Hergebruik water

Volgens de initiatiefnemers van het duurzaamheidsprogramma kunnen er echter nog veel meer inspanningen worden geleverd. Zo spreken zij over een verhoging van de duurzame energieproductie in de melkveehouderij, bijvoorbeeld door gebruik van een warmtekrachtkoppeling (WKK), hergebruik van water en het beperken van grondstofverliezen.

Bron: Vlaams infocentrum land-en tuinbouw | Foto: Shutterstock.com