21-10-2017 09:02 | Door: Chris Thijssen

De provincie Noord-Holland stelt € 2 mln beschikbaar voor innovatie in de landbouwsector. Dat moet technieken opleveren die goed zijn voor de natuur, het landschap en de leefomgeving.

De provincie streeft naar toekomstbestendige landbouwbedrijven en een goede leefomgeving. De subsidie van € 2 mln is dan ook bedoeld voor het ontwikkelen, testen en praktijkrijp maken van innovaties die bijdragen aan een beter milieu, klimaatbestendigheid, volks- en diergezondheid, landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit.

Te denken valt aan de ontwikkeling van technieken die leiden tot energiebesparing of vernieuwigen in de distributieketen. Daarnaast noemt de provincie technieken om bodemdaling in veenweidegebieden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen te gaan.

Milieu en economie

“Noord-Hollandse landbouwondernemers lopen wereldwijd voorop als het gaat om innovaties die zorgen voor minder emissies en minder gebruik van grondstoffen”, zegt Jaap Bond, landbouwgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, in een persbericht.

“Deze subsidieregeling draagt bij aan het behouden van die voorsprong. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar waarborgt ook de toekomst van deze belangrijke economische sector.”

Noord-Hollandse samenwerkingsverbanden die werken aan het praktijkrijp maken van landbouwinnovaties kunnen van 30 oktober tot en met 31 januari subsidie aanvragen.

Bron: Provincie Noord-Holland | Foto: Shutterstock.com