04-12-2017 07:47 | Door: Chris Thijssen

De Proeftuin voor Precisielandbouw (PPL) in Zuid-Nederland is officieel van start gegaan. Deze proeftuin moet de ontwikkeling van innovaties versnellen.

Dat meldt Boerderij Vandaag. De PPL is een samenwerking tussen ZLTO, Van den Borne, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. Als ondersteunende partijen zijn Wageningen University & Research en Has Hogeschool Den Bosch en Venlo betrokken.

Precisielandbouw

Doel van het project is de ontwikkeling en exploitatie van een proeftuin voor precisielandbouw. Dit moet de adoptie van precisielandbouw in Nederland versnellen. De innovaties moeten leiden tot een reductie in het gebruik van mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en grondstoffen om meer output te behalen.

In de PPL staan zeventien innovatiegroepen centraal, die bestaan uit maximaal tien akkerbouwers, boomtelers, fruitkwekers en vollegrondgroentelers. In januari start de werving van de deelnemers, meldt Boerderij Vandaag.

De PPL heeft een driejarige begroting van € 2,9 mln. De helft van dit bedrag is afkomstig van ZLTO, Van de Borne, TU/e, Rusthoeve en Delphy. De overige € 1,45 mln wordt opgebracht door het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant.

 

 

Bron: Boerderij Vandaag | Foto: Shutterstock.com