12-12-2017 12:24 | Door: Chris Thijssen

The Potato Valley, het Noord-Nederlandse kennisplatform voor pootaardappelen, heeft sinds de start ruim een jaar geleden verschillende resultaten geboekt. Voorbeelden zijn een nieuw duurzaam aardappelras en een slim meetsysteem dat de gezondheid van gewassen op het land monitort.

Dat meldt de provincie Groningen. The Potato Valley is onderdeel van de AgroAgenda Noord-Nederland 2013-2020. Hierin werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan een moderne, rendabele en duurzame landbouwsector in Noord-Nederland.

Duurzame aardappelrassen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed het afgelopen jaar samen met enkele partners van The Potato Valley, waaronder de aardappelverenigingsbedrijven Fobek, Mansholt en Biemond, onderzoek naar aardappelrassen. Dat leidde tot de ontwikkeling van rassen die duurzaam en klimaatbestendig zijn.

Deze soorten hebben volgens de provincie Groningen minder mest nodig, waardoor er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Daarnaast zijn de soorten bestand tegen meerdere weerstypen, wat leidt tot een grotere oogstzekerheid.

Slimme aardappel

Een ander voorbeeld van een innovatie die is voortgekomen uit The Potato Valley, is de ‘smart potato’. Dit is een gerobotiseerde aardappel, die net als gewone aardappelen wordt gepoot. Via sensoren en een snelle 5G-internetverbinding geeft deze ‘slimme aardappel’ boeren inzicht in de gezondheid en status van andere aardappelen op het veld.

Deze en andere manieren van ‘smart farming’  leiden volgens de provincie Groningen tot een beter bedrijfsresultaat voor boeren, terwijl ze minder gebruik hoeven te maken van fossiele grondstoffen.

Bron: Provincie Groningen | Foto: Shutterstock.com