19-12-2017 07:22 | Door: Chris Thijssen

Europa’s duurzaamste tuinbouwregio worden, dat is de ambitie van het tuinbouwcluster in Gelderland. Binnen tien tot vijftien jaar wil de sector volledig energieneutraal, klimaatbestendig, emissievrij en circulair ondernemen.

Dat meldt Greenport Gelderland. Volgens de organisatie werkt het tuinbouwcluster in Gelderland al langer aan verduurzaming. Zo worden er projecten uitgevoerd rondom Het Nieuwe Telen in de glastuinbouw, de verduurzaming van de fruitteelt, productinnovaties en de verbinding met de samenleving.

Verduurzaming

Om een koppositie in Europa in te nemen, zijn de tuinbouwers echter van mening dat voor extra verduurzaming van het cluster een extra stimulans en versnelling noodzakelijk is. Een nieuwe versnellingsagenda, met de naam Duurzaam Doen, moet daaraan bijdragen.

In deze agenda zijn zes grote icoonprojecten en negen kleinere ‘impulsprojecten’ opgenomen, met een totale omvang van ruim € 6,5 mln. De projecten zijn bottum-up ontwikkeld door ondernemers en andere stakeholders en hebben een doorlooptijd van circa 2 tot 2,5 jaar.

Een voorbeeld van een dergelijk project is de aanleg van een zonnethermieveld met 24-uurs opslag in de ondiepe bodem bij een bloementeler. In dit project wordt € 600.000 geïnvesteerd. Bij een chrysantenteler wordt € 1 mln geïnvesteerd in een bedrijfsconcept waarbij gewassen met elektriciteit worden belicht en verwarmd.

Samenwerking

Volgens Rian Verwoert, voorzitter van Greenport Gelderland, is de realisatie van het programma niet eenvoudig, maar wel urgent.

“Vanuit de tuinbouw is er heel veel commitment, maar ze kan het niet alleen. Samenwerking tussen overheden, onderzoek, onderwijs, ondernemers en omgeving is noodzakelijk”, zegt zij in een nieuwsbericht. “Onder andere op het vlak van regelgeving, afstemming van beleid, kennisoverdracht, tijd en geld. Ik hoop dat de provincie hierin een rol van betekenis kan spelen. Als alle partijen de schouders eronder zetten, zijn deze doelstellingen niet alleen ambitieus, maar ook haalbaar.”

Bron: Greenport Gelderland | Foto: