20-06-2014 15:58 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In 2013 was 86 procent van de 1,9 miljoen kubieke meter geïmporteerd hout in Nederland voorzien van een FSC- of PEFC-keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Dit blijkt een rapport van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Twee keer per jaar rapporteren de leden van de VVNH het aandeel duurzaam hout van hun totale inkoop. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de totale Nederlandse houtimport.

De inventarisatie is sinds 2005 standaard ingevoerd. De stichting Probos, een dienstverlenende organisatie op het gebied van duurzaam bosbeheer, controleert steekproefsgewijs bij de aangesloten bedrijven.

Wereldwijd zijn FSC en PEFC de belangrijkste keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Samen hebben zij ongeveer 10 procent van het bos op de wereld gecertificeerd.

Per productgroep stelde de VVNH doelen voor duurzame houtimport vast. In 2015 moet al het geïmporteerde naaldhout, 85 procent van het plaatmateriaal en 50 procent van het hardhout duurzaam zijn. Zowel op het gebied van naaldhout, plaatmateriaal, als hardhout is vooruitgang geboekt.  Zo’n 96 procent van het naaldhout is voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer, terwijl dit bij plaatmateriaal zo’n 83 procent was.  Van de ruim 285.000 kubieke meter geïmporteerd hardhout was 55 procent duurzaam.

Bron: VVNH | Foto: Nicholas A. Tonelli