05-02-2018 15:50 | Door: Martijn van der Donk

Biologische landbouw is op lange termijn niet minder productief dan gangbare landbouw. Die conclusie trekken Onderzoekers van de Universiteit Leiden, NIOO-KNAW en Wageningen University & Research op basis van een 13-jarig onderzoek op de Brabantse proefboerderij Vredepeel.

Dat schrijft Agriholland.

Bovendien leidt de biologische landbouw tot een stabieler en efficiëntere productie: met 50 procent minder uitspoeling van nitraat, meer organische stof, vermindering van de CO2-emissie en een stabieler bodemvoedselweb. De onderzoekers publiceerden over het onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Agriculture, Ecosystems and Environment. 

Gelijke opbrengst en minder stikstof

De proef vond plaats onder gelijk bodemomstandigheden. Daarbij werd het biologisch teeltsysteem vergeleken met twee gangbare systemen. In het begin lag de opbrengst bij het biologische systeem lager, maar na 10 tot 13 jaar werd de opbrengst van de biologische teelt vrijwel gelijk aan die van de conventionele systemen, terwijl er minder stikstof werd gebruikt. 

De onderzoekers menen dat het kwestie van tijd is dat het gat in opbrengst tussen een biologisch en een gangbaar teeltsysteem wordt gedicht en dat een biologisch systeem zorgt voor een stabielere bodemstructuur en ontwikkeling van het bodemleven.

bron: Agri HollandAgriculture, Ecosystems and Environment| Afbeelding: Adobe Stock