19-03-2018 15:30 | Door: Britt van den Elshout

Het aantal investeringen in de voedsel- en landbouwtechnologie is in 2017 met 29 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal werd er wereldwijd $10.1 mrd uitgetrokken voor investeringen.

Dit blijkt uit het AgFunder Agrifood Tech Investing Report 2017. AgFunder is een wereldwijd platform voor investeringen in voedsel- en landbouwtechnologie. Het rapport brengt alles rondom start-ups, investeerders en geldstromen in deze sector in kaart.

Duurzame oplossingen

Agri-food technologie is een groeiend segment van start-ups dat gericht is op het verbeteren van de wereldwijde voedsel- en landbouwindustrie door middel van technologie. De start-ups zijn op zoek naar oplossingen voor verschillende uitdagingen, waaronder voedselverspilling, CO2-uitstoot, niet-duurzame vleesproductie en ondoorzichtige ketens. Bij veel van de uitdagingen speelt verduurzaming een grote rol.

Op dit moment heeft de agri-food technologie zich het best ontwikkeld in de Verenigde Staten, maar langzaamaan breiden de ontwikkelingen zich uit naar de rest van de wereld. China heeft na de VS de meeste investeringen gedaan in agri-food technologie.

Agri-food technologie in Nederland

Alhoewel Nederland qua hoeveelheed investeringen niet in de buurt komt van deze landen, wordt er hier niet stil gezeten. Op dit moment lopen er bijvoorbeeld verschillende projecten om de kennis over precisielandbouw uit te breiden. Bij precisielandbouw krijgen landbouwgewassen met inzet van techniek heel nauwkeurig de juiste behandeling, wat beter is voor het milieu. Zo helpt het project de Nationale Proeftuin Precisielandbouw vier jaar lang verschillende boeren om nieuwe precisielandbouwtechnieken toe te passen in hun bedrijven. 

Lees ook:

 

Bron: AgFunder | Foto: Adobe Stock