23-07-2014 08:15 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het beschikbare oppervlak aan landbouwgrond kan drie miljard mensen meer voeden dan het nu doet. Tot die conclusie komen Duitse en Amerikaanse wetenschappers.

Een hogere productiviteit en duurzamere productie. Door te concentreren op een beperkt aantal maatregelen in landbouwgebieden waar die het meest opleveren, is veel winst te boeken. Het Amerikaans-Duitse team publiceerde de bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

De onderzoekers beperkten zich tot de 17 meest gebruikte gewassen zoals aardappel, rijst, soja, tarwe en maïs. Vervolgens keken ze naar gebieden waar deze gewassen nog niet optimaal groeien, bijvoorbeeld door minder vruchtbare grond. Dit komt vooral voor in Azië en Afrika. Betere irrigatie en bemesting alleen al kan voor 850 miljoen mensen extra voedsel opleveren.

Vervuiling

De uitstoot van broeikasgassen door ontbossing en het gebruik van kunstmest kan volgens de onderzoekers tegelijkertijd flink omlaag. Bescherming van het regenwoud in Brazilië bespaart de meeste CO2-uitstoot en in China, India en de Verenigde Staten kan de vervuiling door meststoffen fors naar beneden.

Planten kunnen met minder dan de helft aan de stikstof en fosfor toe, zonder dat ze inboeten aan groei. Die besparing gaat niet alleen verzuring en te veel aan voedingsstoffen tegen, maar kost ook minder energie.

Minder verspilling

Het artikel geeft aan dat wereldwijd veel voedsel nooit op ons bord verschijnt. Maar liefst 30 tot 50 procent van het geproduceerde voedsel valt uit de keten. Omdat consumenten eten weggooien, maar ook omdat producenten hun waar niet op tijd bij de distributeur krijgen. Voedselverspilling is dan ook een belangrijke factor die volgens het team meer aandacht nodig heeft.

Als de VS, West-Europa, China en Brazilië alle eetbare gewassen niet aan veevoer of biobrandstof zou besteden, levert dat zelfs voedsel op voor 2,4 miljard extra mensen.

Bron: Eoswetenschap | Foto: Richard Masoner / Cyclelicious