17-05-2018 15:00 | Door: Martijn van der Donk

In 2030 moet alle grondgebonden landbouw in de provincie Noord-Holland bijdragen aan behoud en versterken biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en water op en rond het bedrijf. Om dit te bereiken, stelt de provincie € 750.000 beschikbaar.

Landbouw dient volgens de provincie duurzaam te zijn. Dat betekent bewust (her-)gebruik van grondstoffen en energie. Natuurinclusief maakt deze volgens Noord-Holland ook ecologisch robuuster. Deze vorm van landbouw maakt gebruik van wat de natuur op en rond het bedrijf te bieden heeft, versterkt de biodiversiteit en belast de natuur zo min mogelijk. Landbouw komt voor in vele schakeringen en de omstandigheden verschillen per gebied en per bedrijf. De provincie vindt dat elke boer moet kunnen bijdragen vanuit de kracht van zijn of haar bedrijf.

Nieuwe verdienmodellen

Het programma gaat uit van vier pijlers: kennis, netwerk, keteninnovatie en gebiedstrajecten.
Bij kennis gaat het om bijvoorbeeld stimuleren van praktijkgerichte cursussen voor boeren en verandering van het aanbod van bestaand agrarisch onderwijs. Bij keteninnovatie wordt er onder meer aandacht besteed aan het zoeken naar nieuwe verdienmodellen.

Lees ook:

Bron: provincie Noord-Holland | Afbeelding: Shutterstock