28-07-2014 11:30 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Tussen 2003 en 2010 is het aantal duurzame boeren in de EU vertienvoudigd. Elk jaar komen er 500.000 hectaren bij aan nieuwe biologische landbouwgrond.

Dat blijkt uit de meest recente statistieken van de EU. Zowel het aantal biologische boerenbedrijven als het landbouwareaal groeide met meer dan 50 procent tussen 2003 en 2010. In 2011 had de EU 9,6 miljoen hectaren biologische landbouwgrond. In 2010 waren er 186.000 duurzame boerenbedrijven verdeeld over de 27 EU-landen.

Biologische landbouw is gedefinieerd als voedselproductie met een minimale impact op het milieu door zo natuurlijk als mogelijk te opereren. De EU heeft diverse standaarden hiervoor die het gebruik van chemicaliën, pesticiden, kunstmest en medicijnen voor dieren reguleren. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden in biologische landbouw.

De Europese Rekenkamer heeft overigens in het verleden gepleit voor strengere handhaving van de regels. Duurzame voedingsproducten bevatten soms toch pesticiden of antibiotica.

 

Jonge boeren

 

De Europese statistieken tonen verder aan dat vooral jonge boeren instappen in duurzame landbouw. In 2010 was 61,3 procent van de biologische boeren onder de 55, vergeleken met 44,2 procent in de niet-biologische landbouw.

Het grootste aantal boerderijen (83 procent) alsmede de grootste hoeveelheid grond (78 procent) ligt in de vijftien oudere EU-staten, waaronder Nederland, Frankrijk en België.

Van de landbouwgrond is het grootste deel (45 procent) bestemd als grasland, gevolgd door granen en permanente gewassen. Duurzame veeteelt neemt 1 procent van het oppervlak voor zijn rekening.

Foto: Geoff Gallice via Flickr.com