04-06-2018 12:15 | Door: Martijn van der Donk

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat de Europese Commissie vrijdag presenteerde. Rechtstreekse betalingen aan boeren vinden alleen plaats als zij voldoen aan strenge milieu- en klimaateisen.

Het GLB moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Daarnaast moeten consumenten voor redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en moeten boeren een behoorlijk inkomen hebben. De nieuwe plannen gelden voor de periode van 2021 tot 2027.

De inkomenssteun voor landbouwers is nu al gekoppeld aan de toepassing van milieu- en klimaatvriendelijke praktijken. Met het nieuwe GLB komen er zowel verplichtingen als stimulansen voor landbouwers om een hoger ambitieniveau te bereiken.

Eco-regelingen

Rechtstreekse betalingen zullen afhankelijk worden gesteld van het voldoen aan strengere milieu- en klimaatvereisten. Elke lidstaat zal eco-regelingen moeten aanbieden ter ondersteuning van landbouwers die meer doen dan wat verplicht is. Daarvoor zal een deel van de nationale middelen voor rechtstreekse betalingen worden gebruikt. Minstens 30 procent van de nationale toewijzingen voor plattelandsontwikkeling moet worden besteed aan milieu- en klimaatmaatregelen. Naar verwachting zal 40 procent van de totale GLB-begroting bijdragen aan klimaatactie.

Big data

Via het EU-onderzoeksprogramma Horizon Europa komt 10 miljard euro beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van voedsel, plattelandsontwikkeling en bio-economie. De lidstaten zullen worden aangemoedigd om big data en nieuwe technologieën te gebruiken voor controles en monitoring. Op die manier zullen veel minder controles ter plaatse moeten worden verricht.

Lees ook: 

Bron: EU | Afbeelding: Shutterstock