11-06-2018 14:00 | Door: Britt van den Elshout

Drinkwaterbedrijf Vitens, verzekeraar ASR en de Rabobank hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk een dynamische bodemindex te ontwikkelen. Deze index moet bijdragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en betaalbare grondwaterwinning.

De drie bedrijven geven hiermee gehoor aan de oproep van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om onze bodem duurzamer te beheren. Deze oproep deed Schouten in haar Bodembrief aan de Tweede Kamer.

De bodemindex

De index moet agrarische ondernemers een beter inzicht geven in de bodem die zij gebruiken en hoe ze deze beter kunnen beheren. De index is in de stijl van het energielabel van huizen. Daarnaast kan de index een middel zijn om boeren die duurzaam omgaan met hun grond, financiële voordelen te bieden.

Vitens, ASR en Rabobank onderzochten al eerder de mogelijkheid van een bodemindex. Hieruit bleek dat het idee voor een dynamische bodemindex goed mogelijk is. Er is echter wel meer data van relevante partijen nodig. De bedrijven roepen daarom nu andere partijen op om te helpen met de ontwikkeling van de bodemindex.

Dit najaar gaan de initiatiefnemers een bijeenkomst organiseren met alle bestaande en nieuwe partijen. Het doel is om dan met alle beschikbare kennis en data tot een daadwerkelijk dynamische bodemindex te komen.

Motivatie van Vitens, ASR en Rabobank

Jelle Hannema, CEO van Vitens: “Samen met onze partners werken we aan een schone leefomgeving. Daarbij hechten we ook groot belang aan goede samenwerking met de agrarische sector. Alles wat er niet in onze grondwaterbronnen terecht komt, hoeven we er ook niet uit te zuiveren. Met dit initiatief kunnen we onze drinkwatervoorziening betaalbaar houden.”

De Rabobank heeft recent het Kickstart Food programma gelanceerd. Via dit programma probeert de bank de voedings- en landbouwsector te verduurzamen. Ook ASR zet zich in voor duurzame landbouwgrond. De verzekeraar is de grootste private landbouw grond bezitter van Nederland en vindt het belangrijk dat er duurzaam met deze grond wordt omgegaan.

Lees ook: 

Bron: Vitens | Foto: Adobe Stock