12-06-2018 12:15 | Door: Martijn van der Donk

De 25 procent duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische resultaten dan de overige 75 procent van de melkveebedrijven. Dit blijkt uit een analyse van data over de periode 2014-2016 van gespecialiseerde melkveebedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. 

Uit de analyse blijkt dat de 25 procent duurzaamste bedrijven een lagere kostprijs en een significant lagere kritieke melkprijs hebben in vergelijking tot de overige bedrijven en een hoger inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid. De bedrijven realiseren wel een iets lagere melkproductie per arbeidsuur maar dit verschil is niet significant. De langlopende schulden per kilo melk en de dierenartskosten per koe zijn significant lager op de duurzaamste bedrijven. 

Klimaat

De duurzaamste bedrijven presteren gemiddeld beter op klimaat, diergezondheid, milieu, biodiversiteit en weidegang dan de overige bedrijven. Ze laten ook zien dat goede prestaties op het thema klimaat bijvoorbeeld samen kunnen gaan met goede prestaties op diergezondheid of weidegang. 

Welke drivers er precies voor zorgen dat de duurzame boeren economisch beter scoren werd in de analyse niet duidelijk. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat melkveehouders in de duurzaamste groep het management op hun bedrijf beter in de vingers hebben.  Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research acht het zinvol om daar nog een nieuwe analyse op los te laten. 

Lees ook: 

Bron: Agrimatie Wageningen Economic Research | Afbeelding: Shutterstock