18-06-2018 13:00 | Door: Martijn van der Donk

Dit jaar kiezen 303 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina ervoor om over te stappen naar weidegang waarmee zij hun koeien weer laten grazen in de wei. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor het weideseizoen dit jaar. Het aandeel leden van FrieslandCampina in Nederland waar de koeien buiten in de wei lopen stijgt naar verwachting van 79,4 naar circa 81 procent.

Daarmee komt de sectordoelstelling voor het jaar 2020 in zicht. In dat jaar moet het aandeel melkveebedrijven dat koeien buiten laat grazen uitkomen op 81,2 procent, het niveau van 2012.

Koe in de wei

Frans Keurentjes, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. “Het is positief dat jaarlijks meer leden-melkveebedrijven zich willen inspannen om de koe in de wei te behouden. Daarmee blijft onze zuivelsector zichtbaar voor de samenleving en wordt behouden wat kenmerkend is voor het Nederlandse landschap: koeien in een groene weide.”

Vanaf 2015 is het aandeel leden dat de koeien buiten in de wei laat grazen, jaarlijks toegenomen (2017: 79,4 procent; 2016: 78,2 procent en 2015: 77,9 procent). Het definitieve percentage wordt vastgesteld in december als het weideseizoen is afgelopen.

Advies op maat

FrieslandCampina heeft de afgelopen maanden leden benaderd die hun koeien nog niet weiden. Honderden van hen hebben advies op maat gekregen of hebben een speciale weidegangbijeenkomst bezocht. Dit heeft geleid tot 303 extra leden-melkveebedrijven die ervoor kiezen hun koeien vanaf 2018 weer in de wei te laten grazen. Wat de toename van het aantal leden met weidegang betekent voor het uiteindelijke weidegangpercentage is pas aan het eind van het jaar bekend. Dan is ook het aantal leden dat gestopt is of het lidmaatschap van FrieslandCampina heeft beëindigd bekend.

Lees ook: Weidegang FrieslandCampina stijgt opnieuw

Bron: FrieslandCampina | Afbeelding: Shutterstock