18-07-2018 10:37 | Door: Martijn van der Donk

Albert Heijn, Natuurmonumenten, CLM en de vaste toeleveranciers van aardappelen hebben afspraken gemaakt om de biodiversiteit van akkers van aardappeltelers te bevorderen. 

Ze zijn de samenwerking begonnen door akkers in te zaaien met bloemen en kruiden. In de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland hebben 35 telers nu al ruim 20 kilometers akkerrand ingezaaid. De eerste akkerranden staan inmiddels in bloei met geurende kruiden, grassen en zomerbloemen. Ze trekken veel soorten insecten en vogels aan. 

Onderzoek en advies

Boswachters en ecologen van Natuurmonumenten gaan met telers in gesprek hoe zij op hun bedrijf de natuur een handje kunnen helpen door akkerranden in te zaaien. CLM onderzoekt en adviseert welke mogelijkheden er naast de akkerranden zijn om biodiversiteit op en rondom de landbouwpercelen te vergroten. Eenvoudige maatregelen zoals nieuwe biodiverse erfbeplanting, nestkasten voor roofvogels en uilen, bijenhotels en vleermuiskasten zijn daarbij in beeld.

Naast de verduurzaming van de aardappelteelt is het inzaaien van de akkerranden een belangrijke ontwikkeling in het creëren van een natuurlijker boerenland. Volgens CLM vergroot het doelgericht aanleggen van bloemrijke akkerranden de biodiversiteit, verbetert de waterkwaliteit, stimuleert de groei van het aantal akkervogels, bijen, vlinders en hommels en is bovendien een verfraaiing van het landschap. 

Lees ook: 

Bron: Albert Heijn | Afbeelding: Shutterstock