19-07-2018 16:11 | Door: Martijn van der Donk

De land- en tuinbouw claimde in 2017 ongeveer 35 procent van het beschikbare MIA en Vamil-budget. Deze fiscale regelingen ondersteunen investeringen in milieuvriendelijke technieken Investeringen in land- en tuinbouw betreffen vooral duurzame stallen en kassen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 van RVO.

Het totale investeringsbedrag lag in 2017 ruim €700 mln euro hoger dan in 2016. Het totale aantal meldingen steeg van 9.700 naar 13.430. Het berekende totale fiscale voordeel dat deze regelingen het Nederlandse bedrijfsleven biedt, bedraagt over het jaar 2017 ongeveer 141 miljoen euro. Er werden vooral investeringen in duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen, duurzame mobiliteit en circulair ondernemen gemeld.

Grondstoffenbesparing

Het kabinet wil in 2030 een grondstoffenbesparing realiseren van 50 procent en een reductie van 7 megaton aan broeikasgassen. Deze doelstelling is vastgelegd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Voor de sector mobiliteit ambieert het kabinet een extra CO2-emissiereductie van 3,5 megaton ten opzichte van de eerdere doelstelling in het Energieakkoord. 

RVO

Bron: RVO | Afbeelding: Shutterstock