11-12-2018 09:50 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De provincie Noord-Holland stelt voor de vierde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die hun bedrijf duurzaam moderniseren. De subsidie moet bijdragen aan investeringen die bijdragen aan het milieu, het klimaat, dierenwelzijn, volksgezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Bijvoorbeeld door te investeren in netten tegen hagelschade aan fruitbomen, zuiveringssystemen voor afvalwater op het boerenerf, elektrische voertuigen of een GPS-systeem om koeien makkelijker te weiden. In totaal is € 550.000 beschikbaar.

Lees ook: Ruud Huirne: ‘Moderne boer is naast voedselproducent ook marketeer van duurzaamheid’

Jonge boeren en duurzaamheid

“Jonge boeren én duurzame landbouwtechnieken zijn essentieel voor de toekomst van de landbouw. Dat vraagt soms om een flinke investering, bijvoorbeeld als het familiebedrijf wordt overgenomen”, aldus landbouwgedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland. 

Europese subsidie

Boeren uit Noord-Holland die jonger zijn dan 40 jaar kunnen tot 8 februari 2019 subsidie aanvragen via de website van de provincie. De regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar die door de Europese Unie verdubbeld wordt.

De provincie probeert ook op andere manieren duurzame landbouw te bevorderen. Zo stelde ze in mei € 750.000 beschikbaar om natuurinclusieve landbouw te stimuleren.

Biodiversiteit

In 2030 moet alle grondgebonden landbouw in de provincie Noord-Holland bijdragen aan behoud en versterken biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en water op en rond het bedrijf.

Het programma gaat uit van vier pijlers: kennis, netwerk, keteninnovatie en gebiedstrajecten.
Bij kennis gaat het om bijvoorbeeld stimuleren van praktijkgerichte cursussen voor boeren en verandering van het aanbod van bestaand agrarisch onderwijs. Bij keteninnovatie wordt er onder meer aandacht besteed aan het zoeken naar nieuwe verdienmodellen.

Lees ook: 

Bron: provincie Noord-Holland | Afbeelding: Shutterstock