27-02-2019 16:53 | Door: Bas Joosse

Natuurmonumenten en Campina beginnen samen een natuuroffensief in de melkveehouderij. De komende jaren zetten ze zich samen in om het natuuroppervlak op het boerenland te laten toenemen. Dit moet de bodemgezondheid ten goede komen.

De afspraken die beide organisaties maken, moeten ervoor zorgen dat de boeren die PlanetProof zuivelproducten leveren aan Campina, aan hoge eisen voldoen met betrekking tot natuur, dier en klimaat. Het PlanetProof-keurmerk is ingesteld door Stichting Mileukeur en stelt eisen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat. Deze eisen gaan verder dan de wettelijke eisen. Het keurmerk beoordeelt boeren bijvoorbeeld op de stalbezetting en hoe ze met de natuur omgaan.

“De Nederlandse landbouw hoort op het gebied van voedselkwaliteit, productie en efficiëntie tot de wereldtop. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd is duidelijk dat onze voedselproductie een hoge rekening neerlegt bij de Nederlandse natuur. Met deze samenwerking overbruggen we een kloof die lang heeft bestaan”, stelt Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.

Natuur verbeteren

Met Campina zijn nu afspraken gemaakt over het verbeteren van de natuur op het boerenland. Zo ploegen de melkveehouders het gras minder vaak en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen afgebouwd. Wanneer het gras langer blijft staan, ontstaat er meer ruimte voor bloemen en kruiden die goed zijn voor vlinders, weidevogels en insecten. De boeren halen daarnaast zoveel mogelijk voer voor de koe van eigen land en uit de directe omgeving. Op de boerenerven wordt zo min mogelijk gebruikgemaakt van chemische middelen.

 “Met PlanetProof zijn we een beweging gestart die hopelijk wordt gesteund door iedereen die waarde hecht aan duurzaamheid. Daarom zijn we ontzettend trots dat Natuurmonumenten deze stappen omarmt en gezamenlijk met ons verder wil bouwen om Nederland nog mooier te maken”, stelt Bas Roelofs, directeur van FrieslandCampina Nederland.

Aandacht voor bodemgezondheid

De aandacht voor bodemgezondheid en de wisselwerking tussen landbouw en natuur neemt de laatste maanden toe. Zo presenteerden negentien partijen in december het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waarmee in 2030 de biodiversiteit verbeterd moet zijn.

Lees ookWaarom biodiversiteit economische waarde heeft

 

 

Bron: Natuurmonumenten | Afbeelding: Adobe Stock