01-05-2019 16:23 | Door: Bas Joosse

Bierbrouwer Grolsch wil in 2025 volledig klimaatneutraal opereren. Om dat te doen werden in 2018 weer een aantal stappen gezet. Zo werd een bierkrat van gerecycled plastic op de markt gebracht en moeten nieuw ontworpen bierflesjes veel glas besparen.

De bierbrouwer bracht in 2018 een kratje van gerecycled plastic op de markt. Ook wordt het bier op een aantal festivals geschonken in circulaire en herbruikbare drinkbekers. Door het ontwerp van de flessen aan te passen, bespaarde Grolsch het afgelopen jaar 215.000 kilo glas. Dit jaar moet de hoeveelheid glas in de flessen nog verder omlaag.

Meer water en meer CO2 gebruikt

De hoeveelheid water die nodig was om een liter bier te maken, steeg iets. In 2017 had de bierbrouwer 3,21 hectoliter water nodig voor één hectoliter bier; het afgelopen jaar steeg dat naar 3,26 hectoliter. In het duurzaamheidsverslag over 2017 sprak de brouwer nog de ambitie uit om 3,16 hectoliter water per hectoliter bier te gebruiken in 2018. Om het watergebruik terug te dringen, worden onder andere de spoelmachines en de afvullijnen verder geoptimaliseerd.

De brouwer stootte ook meer CO2 uit voor één hectoliter bier. In 2017 werd 5,82 kilo CO2 uitgestoten voor één hectoliter bier, in 2018 was dat 5,93 kilo. Om de CO2 te reduceren, wordt onder andere het transport van pallets met zuinigere vrachtwagens gedaan.

Duurzame energie

In de brouwerij wordt veel gebruik gemaakt van duurzaam opgewekte energie. In 2025 moet alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Het doel is om alle elektriciteit en warmte uit fossiele brandstoffen om te zetten naar elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen. Het afgelopen jaar werd 12 procent van alle energie duurzaam opgewekt. De verwarming van een deel van de kantoren gebeurt met restwarmte uit de brouwerij.

De bierbrouwer wil dit jaar meer gerecycled kunststof inzetten als verpakkingsmateriaal. Ook moet kunststof dat gewonnen wordt uit reststromen gebruikt gaan worden als verpakking.

Bron: Grolsch | Afbeelding: Adobe Stock