26-11-2014 16:57 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Kaasproducenten kunnen meer en betere aandacht besteden aan duurzaamheid op de website en in het jaarverslag. Dat adviseert Natuur & Milieu naar aanleiding van de Nationale Kaastest.

Samen met het onderzoeksbureau Questionmark onderzocht de milieuorganisatie Natuur & Milieu zeven veel verkochte kazen op duurzaamheid. De kazen ontvingen een eindoordeel op basis van smaak en de milieu-impact, dierenwelzijn en het duurzaamheidsbeleid van de producent.

 

Beoordeling

 

Voor het onderzoek is onder meer de Levenscyclusanalyse (LCA) gebruikt. De LCA brengt de milieu-impact van de hele productieketen in kaart. De kaasmakers en de melkveebedrijven zelf komen aan bod, maar ook de milieu-effecten aan het begin en het einde van de productieketen.

Sommige fabrikanten blijken een minder goede beoordeling te krijgen vanwege gebrekkige informatie over het duurzaamheidsbeleid. De kwalitatieve beleidsanalyse in de Nationale Kaastest was hierop grotendeels gebaseerd. Onder andere Maaslander van producent Westland scoort hierop laag vanwege het gebrek aan informatie. Natuur&Milieu adviseert kaasproducenten transparant te zijn over hun productiemethoden.

 

Advies

 

Boer en Landkaas van FrieslandCampina is volgens het onderzoek de meest duurzame kaas. De kaas heeft een 15 procent lagere milieuvoetafdruk dan reguliere kazen. Ook kreeg het product het cijfer 9 voor dierenwelzijn. De kazen van fabrikanten Bastiaansen en Milner behaalde de tweede en derde plek.

Natuur & Milieu vraagt de fabrikanten op basis van het onderzoek onder meer de weidegang van melkvee te stimuleren en te borgen via het keurmerk. Daarnaast zouden boeren en producenten alert moeten zijn op de impact van krachtvoer.

Bron: Natuur & Milieu | Foto: Kevin Hoogheem, via Flickr