24-03-2015 18:35 | Door: Laura Fransen

Het maaimoment van kuilgras is van grote invloed op de methaanuitstoot van koeien. Hoe lichter de maaisnede, hoe minder methaanuitstoot per kilogram melk.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Wageningen UR als onderdeel van het project Emissiearm Veevoer. Door kuilgras in een vroeg groeistadium te maaien, kunnen boeren de methaanuitstoot van hun vee met tot 30 procent terugdringen.

Het kuilgras van de zogenaamde lichte maaisnede heeft een hoger eiwitgehalte en is beter verteerbaar dankzij een lager celwandgehalte. Bij vers gras geldt dat jong gemaaid en hoog bemest gras de beste resultaten levert.

Aanknopingspunt

De methaanuitstoot van koeien is een van de belangrijkste bronnen van broeikasgas in de Nederlandse landbouw. De herkauwers verteren hun voedsel met behulp van micro-organismen in de pens. Deze breken plantaardig materiaal zoals gras af en fermenteren het. Hierbij komt methaan vrij, dat via het darmkanaal in de lucht terechtkomt.

Dat aanpassingen aan het voer de methaanuitstoot kunnen beinvloeden is al langer bekend. Over de effectiviteit en haalbaarheid bestond nog veel onduidelijkheid. Volgens de Wageningen UR bieden deze resultaten een aanknopingspunt voor veehouders die hun methaanemissies willen verlagen. 

Bron: AgriHolland, Wageningen UR, Veeteelt | Foto: Peter Mooney, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)