25-03-2015 10:00 | Door: Willemien Groot

Boerenland waar ruimte is voor wilde bloemen en planten, heeft meer verschillende bijenkolonies. Dat is goed nieuws voor boeren die voor hun producten afhankelijk zijn van bestuiving.

Onderzoekers van de University of Essex vergeleken negen boerderijen in Engeland. die een deel van het land hebben bestemd voor wilde bloemen. Het team telde de bijen en verzamelde DNA. Het aantal kolonies van de vier meest voorkomen bijen in Groot-Brittannië bleek hoger als er meer voedsel op het land aanwezig was. 

Eerder onderzoek toonde al aan dat stukken land met wilde bloemen meer bijen aantrekken. Het was alleen niet duidelijk of dit bestaande kolonies waren of dat er ook nieuwe ontstonden. 

Leefgebied

Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten van het onderzoek goed nieuws voor telers van gewassen die afhankelijk zijn van bestuiving. De afgelopen tien jaar nemen de bijenpopulaties af. Dat is onder meer het gevolg van pesticiden, virussen en klimaatverandering, maar komt ook door de afname van het leefgebied. In de Europese Unie is een programma opgezet om boeren te belonen als ze een klein deel van hun akker gebruiken voor wilde bloemen.

De onderzoekers constateren wel dat de zeldzamere soorten bijen niet profiteerden. Mogelijk zijn die soorten kieskeuriger of halen deze hun voedsel in een kleiner gebied. In dat laatste geval zouden de velden met wilde bloemen te ver uitelkaar liggen.

Bron: Treehugger, University of Essex | Foto: Jon Mitchell, via Flickr (Creative Commons) (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)