03-09-2012 14:42 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Meer voedselproductie per hectare, dat is de oplossing om de groeiende wereldbevolking te voeden en het milieu te sparen. Niet iedereen is het daar over eens.

Aalt Dijkhuizen, landbouwexpert en voorzitter van de raad van bestuur aan de Wageningen Universiteit, stelt in Trouw dat intensieve landbouw  het meest productieve en duurzame systeem is.  In plaats van dit systeem in de ban te doen, moet het daarom nog intensiever worden dan het nu al is.

Om het groeiende aantal mensen op de aarde te kunnen blijven voeden is een verdubbeling van de huidige productie nodig met minder grondstoffen en chemische middelen. “Dat is een enorme opgave. Alleen de intensieve landbouw kan dat aan. Het geeft per hectare de hoogste opbrengst”, aldus Dijkhuizen.  Juist in Nederland hebben we hiervoor de kennis in huis: “Nederlandse boeren zijn wereldkampioen efficiëntie en duurzaamheid”.

Nederlandse boeren zijn wereldkampioen efficiëntie en duurzaamheid.Aalt Dijkhuizen, landbouwexpert

Meer ruimte is niet zo groen

De opvatting van Dijkhuizen roept de nodige discussie op. In de maatschappelijke beleving gaat intensieve landbouw samen met megastallen en plofkippen.  Maar volgens Dijkhuizen blijkt steeds meer dat de intensieve methode de minste milieuschade per kilogram product oplevert.

De productie van een kilo Nederlands rundvlees zorgt voor vier keer minder uitstoot dan die van een kilo Braziliaans rundvlees, terwijl de Braziliaanse koe flink wat meer ruimte tot zijn beschikking heeft dan zijn Nederlandse soortgenoot. En doordat Braziliaanse koeien langzamer groeien is er per saldo ook meer voer nodig en wordt er meer mest geproduceerd. Meer ruimte is dus goed voor het dierenwelzijn, maar niet zo groen.

Dat vijftig jaar grootschalige en intensieve landbouw ook veel problemen heeft opgeleverd erkent Dijkhuizen, maar een alternatief ziet hij op dit moment niet.  De landbouw kan alleen geoptimaliseerd worden door het huidige systeem te verbeteren. Wel zullen we hierbij meer naar de samenleving moeten luisteren.

Kritiek Natuur & Milieu

“Dijkhuizen is ziende blind en horende doof ”, aldus Sijas Akkerman van Natuur & Milieu.  Hij is niet blij met het betoog van Dijkhuizen, omdat intensieve landbouw veel nadelige effecten heeft. Zo wordt er in de intensieve veehouderij veel gebruik gemaakt van antibiotica, wat schadelijk kan zijn voor de mens. Ook heeft intensieve landbouw eraan bijgedragen dat de biodiversiteit in Nederland met 85 procent is afgenomen.

Dijkhuizen is ziende blind en horende doof.Sijas Akkerman, Natuur & Milieu

“We moeten inzetten op een systeemverandering”, zegt Akkerman. “Dus geen intensieve landbouw, maar ook niet uitsluitend biologische landbouw. We moeten naar een optimum waarin voedselproductie, milieu en dierenwelzijn in balans zijn.”

Het allerbelangrijkste, waar Dijkhuizen volgens Akkerman aan voorbij gaat, is dat we ons consumptiepatroon moeten aanpassen. “Als alle Nederlanders  twee dagen per week geen vlees zouden eten dan zou dat per jaar de CO2-uitstoot van 570.000 personenauto's schelen”, staat te lezen op de website van Natuur & Milieu.

Als alle Nederlanders  twee dagen per week geen vlees zouden eten dan zou dat per jaar de CO2-uitstoot van 570.000 personenauto's schelenWebsite Natuur & Milieu

Bron: Trouw

Foto: Frans de Wit