27-03-2015 11:05 | Door: Erik Verheggen

Een vergistingssysteem in een Engelse Rolo-fabriek van Nestlé zet cacao-afval uit de productieprocessen om in hernieuwbare energie en schoon water.

Hierdoor blijft er geen restafval achter. Het systeem zet per dag ongeveer vier ton vast afval en 200.000 liter vloeibaar afval om. Met het vergistingssysteem is een investering van € 4,5 mln gemoeid. Volgens Nestlé is de terugverdientijd minder dan vier jaar.

De vergistingstechniek wordt al eeuwenlang gebruikt in de landbouw en industrie, maar het systeem in de Nestlé-fabriek is ontworpen om een grote hoeveelheid vast en vloeibaar afval te verwerken. Nestlé heeft de vergistingstechnologie ook geïnstalleerd in twee Zwitserse fabrieken.

“Het systeem in staat om hardere residuen zoals zetmeel, maar ook afgekeurde producten en andere materialen te verwerken”, zegt Inder Poonaji van Nestlé UK & Ierland, die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor duurzaamheid. “Zolang materiaal biologisch afbreekbaar is, kan het vergistingsproces plaatsvinden. Het afval dat we hier omzetten, zou anders in de riolering terechtkomen.”

Biogas

Het biogas dat vrijkomt bij de vergisting, wordt verbrand. De fabriek kan daarmee 10 procent van zijn energievoorziening dekken. Behalve het genereren van schonere energie, heeft het vergistingssysteem ook de kwaliteit van het afvalwater verbeterd. Jaarlijks loost de fabriek 41 olympische zwembaden vol. Dit water is nu zo goed als schoon als het de fabriek verlaat.

De Rolo-fabriek heeft drie maanden een pilotproject gedraaid om het vergistingssysteem op kleine schaal te testen. “Er waren veel elementen waarmee we rekening moesten houden”, zegt Inder. “Vaststellen welke bacteriën geschikt zijn, vereist een enorme nauwkeurigheid.”

Bron: Nestlé | foto: Pixabay, public domain