27-03-2015 14:00 | Door: Willemien Groot

Beluchting met een simpele ventilator in een graansilo houdt schadelijke insecten buiten de deur. De kwaliteit van het graan blijft behouden.

Dat blijkt uit onderzoek van de Australische boerenorganisatie de Kondinin Group, De non-profit doet onderzoek naar vernieuwende landbouwmethoden en –machines. In een drie jaar durende pilot onderzochten de wetenschappers de prestaties van vier graansilo’s. Twee silo’s waren uitgerust met beluchting, de andere twee niet.

De temperatuur in de beluchte silo’s bleek lager, er waren minder insecten en de kwaliteit van het graan en de kiemzaden was hoger. In de silo’s zonder ventilatoren vingen de onderzoekers meer dan 100.000 schadelijke meelkevers. In de andere twee waren dat er iets meer dan 5.000. Voor boeren is dat een belangrijke ontdekking. De meelkever dreigt resistent te worden voor het bestrijdingsmiddel fosfine. Ook andere keversoorten kwamen aanzienlijk minder vaak voor.

De verbeterde kwaliteit van de kiemzaden betekent dat landbouwers aan het begin van het nieuwe groeiseizoen meer zaad overhouden voor de nieuwe aanplant. 

Volgens Kondinin is een ventilator per silo voldoende. De kosten bedragen ongeveer € 550. Doordat de boer minder graan en zaden verliest, is die investering volgens Kondinin snel terugverdiend.

Bron: Phys.org | Foto: Bill Jacobus, via Flickr (Creative Commons) (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)