01-04-2015 11:45 | Door: Willemien Groot

Duurzaam meststoffen produceren uit het afval van biomassacentrales. Volgens Britse wetenschappers van het milieu-adviesbureau Aqua Enviro en de Lancaster University kan het.

In een drie jaar durend project werken de onderzoekers aan nieuwe bodemverbeteraars en meststoffen van natuurlijke oorsprong, met minder fosfaat. Voor de studie is ruim £ 850.000 (€ 1,17 mln) vrijgemaakt.

Alternatieven

Het onderzoek richt zich vooral op het gebruik van reststoffen die vrijkomen bij hernieuwbare energie uit biomassa. As en slib die overblijven na verbranding en vergisting van biomassa, zijn volgens de onderzoekers kansrijke, organische alternatieven voor kunstmest. Hergebruik levert bovendien extra inkomsten op voor biomassa-installaties.

Eerdere studies toonden al aan dat de as en slib uit biomassa-installaties voldoende voedingsstoffen bevatten, vooral veel kalk, voor verbetering van de bodemkwaliteit.

Goedkoper

Ook voor boeren zitten er voordelen aan de duurzame meststoffen. De productie van normale kunstmest is energie-intensief. De prijs ervan hangt samen met de prijzen van olie en gas. De organische verbeteraars zijn volgens de onderzoekers goedkoper en worden dicht bij huis geproduceerd.

De meststoffen bevatten bovendien minder fosfaat. Fosfaten veroorzaken in de zomer schadelijke algenbloei in sloten, vijvers en meren. Eind dit jaar moet het Europese oppervlaktewater voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De uitspoeling van fosfaat is volgens de onderzoekers een van de redenen waarom het lastig is die doelstellingen te halen.

De studie richt zich vooralsnog op de Britse situatie. Volgens de onderzoekers is de productie van de alternatieve meststoffen en bodemverbeteraars echter overal ter wereld mogelijk.

Bron: Waterbriefing.com, Phys.org | Foto: Soil Science, via Flickr (Creative Commons) (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)