09-04-2015 13:57 | Door: Jerom van Gemert

De interesse voor biobrandstof uit algen gaat achteruit. Nieuw ontdekte eigenschappen van algen moeten die nieuw leven inblazen.

De industrie gebruikt algen voornamelijk voor het maken van medicijnen, cosmetica en voedingssupplementen. Algen zijn echter veel breder inzetbaar. Wetenschappers van de Rice University in Houston hebben aangetoond aan dat olierijke algen goed bruikbaar zijn om fosfor en nitraten uit afvalwater te filteren. Tijdens een proef haalden algen tot 90 procent van de nitraten en 50 procent van het fosfor uit afvalwater. 

Stikstof en fosfor zijn de hoofdbestanddelen van chemische kunstmest. Overbemesting leidt tot aantasting van het milieu met nutriëntenvervuiling. Vooral oppervlaktewateren lijden daaronder.

Afvalwater

De algenindustrie is grotendeels afhankelijk van kunstmest als voeding voor algen. Water zuiveren met algen bied weinig financieel voordeel. Maar er zijn enkele veelbelovende projecten. Algen zijn heel geschikt als grondstof voor biobrandstof. Door olierijke algen te voeden met afvalwater slaat de industrie twee vliegen in een klap. Afvalwater wordt gezuiverd, en olierijke algen hebben geen extra voeding nodig. 

Tijdens het onderzoek leefden de algen in afvalwater van een waterzuiveringsinstallatie. De wetenschappers testen verschillende combinaties van olierijke algen en vissen op groei en waterzuiveringsefficiëntie. Monoculturen van olierijke algen scoorden het beste. Een extra bonus, want die zijn ook het makkelijkst te onderhouden. 

Bronnen: Rice University, Phys | Foto: User:Micropix via Wikipedia, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)