10-04-2015 11:00 | Door: Willemien Groot

Precisielandbouw voor is de productie van ruwvoer voor de melkveehouderij is al binnen enkele jaren mogelijk. De techniek is daarvoor niet langer een beperking.

Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Volgens het rapport GrasMaïs-Signaal zijn grote hoeveelheden data over bijvoorbeeld klimaat, bodem en landgebruik vrij beschikbaar. Ook boerenbedrijven zelf gebruiken al sensorsystemen, maar gebruiken die informatie onvoldoende om de teelt te optimaliseren.

De onderzoekers verwachten dat het binnen drie jaar mogelijk moet zijn om op basis van big data praktische teeltadviessystemen op te zetten voor preciesielandbouw. Die moeten leiden tot een aanzienlijk hogere productie en kwaliteit van ruwvoer voor melkvee. 

Impuls

Preciesielandbouw is een vorm van landbouw waarin gewassen precies de verzorging krijgen die ze nodig hebben om een zo hoog mogelijke opbrengst te leveren. Dit leidt tot een lager gebruik van mest, water en gewasbestrijdingsmiddelen, en een efficiënter en duurzamer landgebruik. In de akkerbouw is precisielandbouw al doorgedrongen. In de productie van ruwvoer worden de voordelen nog onvoldoende benut, schrijven de onderzoekers.

De techniek is er, blijkt uit het rapport. Het gaat nu om de integratie van die verschillende gegevens, modellen in combinatie met de bedrijfsvoering. De efficiëntieslag in de teelt van ruwvoer als gras en maïs voor melkvee betekent een belangrijke impuls voor de melkveehouderij.

Bron: Wageningen UR | Foto: E. Dronkert, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)