13-04-2015 15:11 | Door: Jerom van Gemert

Indonesië heeft een monitoringsysteem gelanceerd voor broeikasgassen. Hiermee gaat het de broeikasgasuitstoot meten. Een vereiste voor deelname aan de klimaatconferentie in Parijs.

Het monitoringsysteem INCAS (Indonesian National Carbon Accounting System) verzamelt data over CO2-opslagplaatsen en broeikasgasuitstoot van landbouw, bosbouw en andere sectoren op land. INCAS is een landelijk systeem. Het is ontwikkeld door het Ministry of Environment and Forestry, met hulp van Australië.  

Het nieuwe systeem gaat Indonesië helpen met het behalen van de klimaatdoelen. Het land wil voor 2020 de broeikasgasuitstoot met 26 procent verminderen. Als het internationale hulp krijgt met 41 procent.

REDD+

Ook moet het systeem investeerders vertrouwen geven in REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) projecten. Dit zijn projecten die financiële waarde geven aan CO2-opslag in bossen. 

Deze projecten, die ook streven naar duurzaam bosbeleid, lopen op het eiland Kalimantan.

Bronnen: Ministry for Environment and Forestry, Forests News | Foto: IndoMet in the Heart of Borneo via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)