16-04-2015 11:27 | Door: Willemien Groot

Heineken, DSM, AkzoNobel, ASML en Unilever zijn van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven het meest transparant over hun waterverbruik.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente en ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV. Het onderzoek is uitgevoerd nadat waterschaarste op het World Economic Forum, eerder dit jaar, was uitgeroepen tot de grootste bedreiging voor de wereld. Volgens de CEO's is duurzaam waterbeheer een van de topprioriteiten.

"De groeiende wereldbevolking, veranderend consumptiegedrag en klimaatveranderingen hebben veel effect op de schaarste en kwaliteit van water", zegt onderzoeksleider Arjen Hoekstra, hoogleraar watermanagement aan de UT, in een persbericht

Transparantie

Tussen verschillende sectoren en bedrijven onderling bestaan grote verschillen, blijkt uit de studie. Bedrijven rapporteren over het algemeen meer over de eigen operationele activiteiten, dan over de productieketen. De onderzoekers constateren dat transparantie onder Nederlandse beursgenoteerde bedrijven nog in de kinderschoenen staat. Van 75 grootste Nederlandse beursfondsen verschaft 34 procent helemaal geen informatie.

De ranglijst is gebaseerd op informatie die bedrijven zelf naar buiten brengen in jaar- en duurzaamheidsverslagen of andere rapporten. De mate van transparantie is beoordeeld op openheid over direct en indirect waterverbruik, en de maatregelen die bedrijven nemen om het verbruik te verminderen. De onderzoekers keken zowel naar de operationele tak van het bedrijf als naar de keten.

Duurzaamheidsverslag

Hoekstra benadrukt dat de ranglijst geen oordeel is over het waterverbruik, maar dat het gaat om de transparantie. De ranking is volgens hem bedoeld om waterschaarste verder onder de aandacht te brengen bij bedrijven.

Bedrijven als Unilever en Heineken besteden in hun duurzaamheidsverslagen veel aandacht aan hun inspanningen de watervoetafdruk te verminderen. Eerder deze maand kondigde bierbrouwer Heineken aan dat voor het eerst minder dan vier hectoliter water nodig is voor een hectoliter bier. AkzoNobel en Unilever staan de ranglijst van RobecoSAM van de meest duurzame bedrijven ter wereld.

Bron: Universiteit Twente | Foto: Luke Peterson, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)