23-01-2019 11:08 | Door:

Hoe duur is ons voedsel als we alle milieukosten ook meerekenen? De begrippen ‘echte prijs’ en ‘eerlijke prijs’ geven daar een beeld van, maar een eenduidige standaard ontbreekt nog. Met het project echte en eerlijke prijs willen Wageningen Economic Research, Stichting Bionext en TruePrice die methodiek ontwikkelen.

Met een eerlijke prijs krijgt voedsel een prijs waarin de economische - en duurzaamheidskosten zijn meegenomen. Daarin wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met CO2, biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. De kosten, baten en risico’s van duurzame productie moeten over de hele voedselketen verdeeld worden.

Transitie naar duurzaamheid

Een echte prijs helpt zowel producenten, consumenten als de overheid om de juiste keuze te maken, stelt de universiteit. Producenten kunnen zo duurzaam mogelijk produceren en consumenten kunnen beter kiezen. Met de echte prijs kan de overheid de economie en de transitie naar meer duurzaamheid beter stimuleren.

Bij het project zijn naast Wageniningen Economic Research ook onder andere LTO Nederland, Rabobank, ABN Amro, stichting BioNext, TruePrice en Stichting EKO Keurmerk betrokken. Het project loopt tot 2022. Uiteindelijk moet er één breed gedragen methodiek liggen, die voor iedereen beschikbaar is.

“ Als een agrarisch ondernemer meer doet ter bescherming van milieu, klimaat en dierenwelzijn, dan moeten de economische effecten worden gecompenseerd vanuit de markt. Hoe gaan we dat doen? Daarvoor willen we dit initiatief aangrijpen”, stelt Klaas Johan Osinga namens LTO Nederland.

True Cost Accounting

 ABN Amro pleitte eerder al voor een bredere toepassing van True Cost Accounting (TCA). Hierbij worden alle milieukosten die gemaakt worden voor de productie van voedsel, doorberekend in de prijs.

 Lees ookOnderzoek 'werkelijke kosten': traditioneel stukje vlees moet drie keer zo duur zijn

Consumenten

Met het onderzoek willen de samenwerkende partijen ook inzicht krijgen in de reactie van consumenten. Helpt informatie over de eerlijke en echte prijs hen om ene andere keuze te maken? ABN Amro constateerde vorig jaar nog dat ruim 25 procent van de Nederlanders niet bereid zou zijn om meer te betalen voor de boodschappen.

Bron: Wageningen Economic Research | Afbeelding: Adobe Stock