13-01-2016 15:45 | Door: Dimitri Reijerman

Ricoh ontwikkelt en vermarkt zijn producten zo dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een circulaire economie.​

Als producent van kantoorapparatuur, zoals printers, richt Ricoh zich al enige tijd op de ontwikkeling van  circulaire processen om zo zijn impact op het milieu te verminderen. De firma bekijkt al in de designfase van een product hoe dat kan worden hergebruikt. Daarbij kijkt Ricoh ook naar zijn eigen bedrijfsprocessen.

Uitgangspunt in zijn streven is de zogeheten Comet Circle-visie. Deze visie, die in 1994 al werd opgesteld, geeft inzicht in de wijze waarop de impact op het milieu is te beperken tijdens de levensduur van een product. Daarbij speelt ook revisie en hergebruik van apparatuur en onderdelen, zodat deze weer zo goed als nieuw hergebruikt kunnen worden, een belangrijke rol. Niet herbruikbare onderdelen worden gerecycled.

GreenLine

Producten die Ricoh op een circulaire wijze op de markt brengt vallen binnen de GreenLine-productlijn. Daaronder vallen onder andere multifunctionals. Deze multifunctionele apparaten, veelal een combinatie van fax, printer en scanner, worden via leasecontracten aangeboden.

Na het doorlopen van hun levensduur kan Ricoh de diverse onderdelen van een multifunctional een tweede leven geven. Niet bruikbare onderdelen worden op een duurzame wijze gerecycled.

Volgens Ricoh zorgen multifunctionals uit de GreenLine-serie voor een CO2-reductie van 84 procent voor zwartwit-apparaten en 94 procent voor multicolour-functionals.

Bron: Ricoh | Foto: Ricoh (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)