19-01-2016 09:59 | Door: Thijs ten Brinck

GMB BioEnergie maakt in Zutphen de meststof ammoniumsulfaat uit rioolzuiveringslib. Het bedrijf vergroot de productiecapaciteit in zijn composteringsinstallaties.

In Tiel en Zutphen verwerkt GMB BioEnergie het zuiveringsslib van zeven waterschappen. Jaarlijks gaat er 260.000 ton van de reststroom uit waterzuiveringen door de installaties van GMB. Daaruit maakt het bedrijf waardevolle kunstmest en droge biobrandstof.

Uitbreiding tot 18.000 ton

“Slibverwerking gebeurt in Nederland doorgaans nog door het te verbranden. Wij verwerken zuiveringsslib door het biologisch te drogen”, zegt Martin Wilschut van GMB BioEnergie. “Deze groene manier van stikstofwinning uit zuiveringsslib is op deze schaal uniek.”

Waardevolle grondstof

Sinds 2001 maakt het bedrijf de stikstofhoudende meststof ammoniumsulfaat uit de ammoniak die bij het composteren van het slib vrijkomt. GMB verhoogt de productiecapaciteit voor dat recyclingproces nu tot 18.000 ton per jaar.

“Zo komt stikstof vanuit afvalwater als waardevolle grondstof terug in de bodem”, zegt Wildschut. “De stabiele kwaliteit van het ammoniumsulfaat maakt dat stikstofkunstmest een gewild product is.”

De industriële productie van ammoniak voor kunstmest is energie-intensief. De meststof-terugwininstallatie en de levering van droge biomassa aan energiecentrales samen maakt de slibverwerking volgens GMB CO2-besparend.

Bron: GMB | Foto: Les Chatfield, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)