26-01-2016 07:58 | Door: Dimitri Reijerman

ABN Amro verkent de komende jaren sectorgewijs de mogelijkheden van het toepassen van circulaire stromen. Ook adviseert de grootbank bedrijven over het duurzame economische model met een nieuwe Circular Economy Guide.

Volgens ABN Amro heeft de financiële instelling ervaring met de circulaire economie opgedaan door een samenwerking met Circle Economy. Daarbij werden de mogelijkheden in de bouwsector bestudeerd. Ook was de bank betrokken bij de financiering van het project Park 20|20, een grootschalig duurzaam bedrijvenpark bij Schiphol.

Om zijn zakelijke klanten te informeren over de mogelijkheden van circulaire businessmodellen, heeft ABN Amro een Circular Economy Guide gemaakt. Daarin staan naast praktijkvoorbeelden van ondernemingen ook de uitdagingen die bedrijven zullen ondervinden als zij willen overschakelen naar een andere wijze van bedrijfsvoering. Ook de vraag hoe dergelijke initiatieven door een financiële instelling zijn te financieren, komen in de Circular Economy Guide aan de orde.

Verder stelt ABN Amro in het rapport dat de circulaire economie in zijn eigen bedrijsvoering al jaren een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld in het inkoopbeleid waarbij hergebruik en de aanschaf van circulaire producten een belangrijke rol speelt. De bank wijst verder op zijn partnerschap met Green Deals Circulair Inkopen en het FIRA-platform, waar ABN Amro een van de initiatiefnemers is.

Samenwerking met andere banken

ABN Amro is niet de enige bank die de circulaire economie een steeds belangrijker model voor nu en de toekomst ziet. Samen met de ING Bank en Rabobank wil ABN Amro gezamenlijk de transitie naar circulaire businessmodellen versnellen. De grootbanken denken dit te kunnen doen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer.

Bron: ABN Amro | Foto: By Wikifrits (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons