29-01-2016 07:01 | Door: Fitria Jelyta

Zeven grote Nederlandse infrabedrijven gaan via het platform Groene Netten samen de circulaire economie op gang zetten. De ondertekening van het Mission Statement Fair Infra maakt de samenwerking officieel.

Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, Tennet, KPN en ProRail zijn gestart met Fair Infra. In dit Mission Statement hebben de infrastructuurbeheerders zes thema’s aangemerkt waarop ze gaan samenwerken. De bedrijven zetten zich in voor energiebesparing in het bedrijf, circulaire kabels en leidingen, een circulair spoor, het vergroenen van het energiegebruik, Fair IT en waar mogelijk het gezamenlijk gebruiken van infrastructuur.

Fair Meter

In het Fair Infra-initiatief werken Alliander en Stedin samen aan de Fair Meter, waarbij de infrabeheerders materialen uit oude energiemeters hergebruiken. Dit zijn materialen die de andere infrabeheerders gedeeltelijk kunnen gebruiken, zoals bij het aanleggen van spoor.

Netbeheerder Enexis kijkt al bij de aankoop van materialen naar hoe het materiaal na de levensduur circulair terug in de keten kan worden teruggebracht. Ook is Enexis bezig met projecten om energieverliezen in elektriciteitsnetten zoveel mogelijk te reduceren.

Energieverbruik verlagen

In het Mission Statement van Fair Infra zeggen de zeven beheerders toe te werken naar het verlagen van hun periodieke energieverbruik door meer gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie en efficiënter energietransport over de netten.

Zo wekt ProRail wekt meer elektriciteit op uit zonnepanelen vanaf de daken van zijn treinstations. Daarnaast kopen KPN en Tennet groene stroom vanuit windparken in voor hun bedrijfsvoering en wil Gasunie efficiënter transporteren door de gasstromen in de netten minder te verwarmen.

Voetafdruk infrabeheerders

Met de coalitie gGroene Netten willen de partijen zich vooral concentreren op het terugdringen van de eigen voetafdruk. “Als wij erin slagen de snelheid van onze eigen vergroening te verhogen, dan is dat direct merkbaar in de voetafdruk van heel Nederland”, zegt Koen Eising, Manager CSR bij Alliander.

Om de doelen in het Mission Statement Fair Infra te behalen werken de deelnemende infrabeheerders samen met de Rijksoverheid, als partner en aanspreekpunt voor klimaatbeleid en circulair economie. Zo willen de partijen de samenwerking via Fair Infra in Nederland verder vormgeven en formaliseren. 

Bekijk hier meer over het platform Groene Netten en Fair Infra:

Bron: MVO Nederland | Foto: Nicholas A. Tonelli, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)