30-01-2016 10:44 | Door: Dimitri Reijerman

Heineken zet grote stappen op weg naar een circulaire economie. Duurzaambedrijfsleven bekeek een aantal circulaire stromen in en rond de bierbrouwerij in Zoeterwoude, en sprak met Jan Kempers, manager Duurzame Ontwikkeling Heineken.

Jan Kempers Heineken

Een van 's werelds grootste bierbrouwers heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Onder het motto 'brewing a better world' richt Heineken zich op de pijlers watergebruik, CO2-uitstoot, duurzame inkoop, verantwoorde alcoholconsumptie, maatschappelijke betrokkenheid en veiligheid & gezondheid.

De circulaire economie speelt bij Heinekens duurzaamheidsstrategie een belangrijke rol. Het bedrijf heeft in zijn bierbrouwerij in Zoeterwoude al veel stappen gezet. Heineken sluit kringlopen, bijvoorbeeld door biogas te winnen uit het afvalwater. Ook wordt het bostel, een restproduct van het bierbrouwen, ingezet als veevoer.

Daarnaast investeert Heineken volop in duurzame energie: het bedrijf plaatst vier windmolens op zijn terrein en het zoekt naar lokale leveranciers van biogas. Een andere stap richting verduurzaming is het inzetten van binnenvaartschepen voor de aanvoer van grondstoffen. Dit voorkomt veel vrachtwagenbewegingen. Ook zet Heineken zijn bedrijfsterrein van 100 hectare in om biodiversiteit te bevorderen.

Heineken werkt nauw samen met andere partijen in het Groene Cirkels-initiatief. Daarin zetelen onder meer de Provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR.

Windmolen Heineken